woensdag 3 mei 2017

Binnenkort behandeling Spaar- en Stabiliteitsfonds in parlement

Fonds zal worden gevuld met zogenoemde meeropbrengsten uit mijnbouwsector

Minister Hoefdraad niet in staat prognose te geven van te verwachten inkomsten voor fonds


De ontwerpwet Spaar- en Stabiliteitsfonds wordt klaargemaakt voor openbare plenaire behandeling in De Nationale Assemblee. Tijdens de openbare commissievergadering van Financiën gisteren, antwoordde minister Gillmore Hoefdraad op een vraag van het Assembleelid Asiskumar Gajadien (VHP), dat de 15 miljoen Amerikaanse dollar die gereserveerd was in 2013, nu niet meer beschikbaar is. Door de crisissituatie is het geld gebruikt. Dit meldt Starnieuws vandaag, woensdag 3 mei 2017.

Het zal ongeveer een jaar duren voordat het fonds operationeel zal zijn. Het fonds zal worden gevoed door meeropbrengsten uit de mijnbouwsector. Hoefdraad zei dat de ontwerpwet in 2013 teruggenomen is door de regering. De kanttekeningen die toen geplaatst zijn door Assembleeleden zijn meegenomen in de ontwerpwet.

Alle commissieleden onderschrijven het belang van het Spaar- en Stabiliteitsfonds. Commissievoorzitter Amzad Abdoel (NDP) zei, dat een aantal knelpunten besproken is binnen de commissie. Aanbevolen wordt om in het ontwerp op te nemen een nationale ramp. Hiervoor moet er een definitie komen. Een bepaald percentage van het nog op te zetten binnenlandse co-financieringsfonds zou naar een rampenfonds moeten gaan. Hoefdraad merkte op dat de definitie van ramp moet komen van de ministeries van Justitie & Politie, Defensie en Binnenlandse Zaken.

De inkomsten uit de mijnbouwsector moeten doorstromen naar het fonds. Door de commissieleden is gevraagd om de meeropbrengsten van de klein goudmijnbouw ook te laten doorstromen naar het fonds.

Gajadien wilde een prognose van de minister over de inkomsten de komende tien jaren. Hoefdraad merkte op dat onder deze omstandigheden, met fluctuerende marktprijzen het moeilijk is om een prognose van de inkomsten te maken.

De minister ging mee met verschillende voorstellen van de commissie, waarbij de periode waarin geld mag worden getrokken uit het fonds, van drie naar vijf jaar is gebracht. Hierdoor kan het fonds verder groeien. Het gaat om het sparen en stabilisatie, benadrukte Assembleelid Raymond Sapoen. Hij haalde aan, dat het accent niet alleen op sparen moet worden gelegd. In crisistijden moet het fonds helpen om de economie te stabiliseren.

Jennifer Vreedzaam (NDP) stond stil bij het beheer van het fonds. Zij merkte op dat dit het hart is van het fonds. Zij wilde weten wat de investeringsstrategie is van de regering. Naast het beheer van het fonds, is de controle van groot belang. Er moeten ook evaluatiemomenten worden ingebouwd.

William Waidoe (PL) zei, dat wat hem betreft het fonds er zo snel mogelijk komt. De intentie is goed, net als bij de naschoolse opvang, de gezondheidszorg, het onderwijs. Hij merkte op dat naast goede intenties, meer nodig is om het succes van het Spaar- en Stabiliteitsfonds te garanderen.

0 comments:

Een reactie plaatsen