woensdag 31 mei 2017

Breeveld (DOE) legt minister Miranda 'motief' achter open brief uit

'Open Brief moet geplaatst worden in context van het gebeurde, namelijk de urgentie'


'Als een minister teleurgesteld is in mij, vraagt het zeker om een reactie. Minister, na uw reactie gelezen te hebben, kwam ik er achter dat u mij gistermorgen inderdaad gebeld had. Uw telefoontje dus gemist. Sorry daarvoor. Ik had echter mijn Open Brief al af. Deze Open Brief moet geplaatst worden in de context van het gebeurde, namelijk de urgentie. Als een burger reeds een tijd bezig is met een ministerie, en geen oplossing ziet, is de bekende gang van velen naar het huis van het volk, De Nationale Assemblee, om daar hun beklag te doen. Zeker als het – zoals in deze case - om een ernstige situatie gaat. Er moet dan met spoed gehandeld worden. 

We waren reeds vanuit de DOE-fractie bezig om u deze kwestie voor te leggen. Helaas kwam het geheel in een stroomversnelling toen de werkzaamheden in raptempo begonnen en de truck met betonmortel met het storten aan de Koningstraat zou beginnen. Er was nog maar weinig tijd over. 

Daarom stuurde ik eergisteren, na mijn eerder telefoongesprek met u, om 15.56 uur de volgende sms: Minister, ik ben weer tot tweemaal toe gebeld en het blijkt dat het bedrijf zich klaarmaakt om nu te storten. Minister, ik betreur deze gang van zaken! Ik schrijf u morgen hierover.

Ondertussen heeft de gedupeerde mevrouw, die mij hiervan in kennis gesteld heeft, uit wanhoop talloze keren naar mij gebeld. Libisma fasi, volkomen begrijpelijk. 

Ik ben volksvertegenwoordiger en kan in dit soort situaties de burger niet in de steek laten. Het zou beter geweest zijn, wanneer medewerkers van uw ministerie – gezien de urgentie - naar deze mevrouw zouden zijn geweest om ter plekke de zaak met haar af te handelen. In deze ben ik niets anders dan een tussenpersoon, die mijn invloed aanwendt om tot een snelle oplossing te geraken. 

Alle informatie die ik verwerkt heb in de Open Brief, kreeg ik van belanghebbende, en gezien de urgentie moest ik deze gebruiken. 

Assembleeleden worden regelmatig met soortgelijke klachten geconfronteerd en het zou uitstekend zijn indien de zaken op de verschillende ministeries en of instituten werden opgelost, waardoor wij ons meer konden richten op controle van het beleid in zijn algemeenheid. 

Ik hoop dat het motief achter mijn Open Brief voor u nu duidelijk is. 

Hoogachtend, 
Carl Breeveld 
Lid van De Nationale Assemblee Paramaribo, 
31 mei 2017'

0 comments:

Een reactie plaatsen