zaterdag 27 mei 2017

Bureau Voorschoolse Educatie (BVE) nu actief

'Kinderen moeten vlekkeloos vanuit peuterscholen doorstromen naar regulier onderwijs'


Het Bureau Voorschoolse Educatie (BVE) is gisteren geproclameerd. Minister Robert Peneux van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur stelde samen met first-lady Ingrid Bouterse-Waldring het bureau in werking. Het bureau zal een coördinerende rol hebben bij de uitvoering van het nationaal Early Childhood Development beleid. De uitvoering van het beleid zal integraal plaatsvinden. Dit meldt Starnieuws vandaag, zaterdag 27 mei 2017.

De ministeries van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, Sociale Zaken en Volkshuisvesting (SoZaVo) en Volksgezondheid zijn hierbij de grootste samenwerkende partners. Volksgezondheid zal onder meer gezonde voeding en een gezond milieu voor de kinderen moeten waarborgen. SoZaVo zal binnenkort formeel de peuterscholen overdragen aan het ministerie van Onderwijs.

Het BVE zal dan een assessment doen van het aantal kinderen tussen 2,5 en 4 jaar om zo het beleid te kunnen beginnen uit te voeren. Er wordt een nieuw curriculum ontwikkeld voor deze doelgroep.

'Ik zal ervoor moeten zorgen dat de kinderen vlekkeloos vanuit de peuterscholen doorstromen naar het regulier onderwijs', laat minister Peneux optekenen. Er zal binnen dit traject zeker rekening gehouden moeten worden met de ouderparticipatie. Bovendien zullen functionarissen, die zeer belangrijk zijn bij de ontwikkeling van het kind, geraadpleegd moeten worden.
De bewindsman noemde de orthopedagogen, kinderpsychologen en artsen als die deskundigen.

Het werk van het BVE zal uiteindelijk ook bijdragen aan het transformatieproces welke nu gaande is binnen het onderwijsproces. Het huidige systeem moet worden omgegooid naar competentie gericht onderwijs. Dit aangezien in de 21e eeuw kinderen nieuwe vaardigheden nodig hebben die al vanaf het peuteronderwijs aangeleerd moeten worden, stelt de minister.

0 comments:

Een reactie plaatsen