donderdag 25 mei 2017

Capaciteitsversterking binnen de visserijsector om deel te nemen aan visserijbeheer op nationaal, regionaal niveau

Statuten van vijf coöperatieve vissersverenigingen overhandigd aan voorzitters

(Bron foto: ministerie van LVV)
Goede managementpraktijken een vereiste voor duurzaamheid op lange termijn ten behoeve van vissersgemeenschappen


In het kader van het project 'The strengthening of fishers associations c.q. cooperatives within the artisanal fishing communities Galibi, Commewijne, Paramaribo, Boskamp, Coronie and Nickerie', zijn gisteren de statuten van 5 coöperatieve vissersverenigingen overhandigd aan de respectievelijke voorzitters. Het doel van dit project is het versterken van de capaciteit van de vissers om deel te nemen in het visserijbeheer op nationaal en regionaal niveau. Dit meldt het ministerie van  Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) vandaag, donderdag 25 mei 2017.

Vis is een natuurlijk hernieuwbare hulpbron en is niet onbeperkt. Voor duurzaamheid op lange termijn ten behoeve van vissersgemeenschappen, belanghebbenden in de visserijsector en consumenten zijn goede managementpraktijken een vereiste.

Het ministerie op haar beurt is bezig met het inzetten voor samenwerking met nationaal, regionaal en internationale visserijorganen voor een goed beheer van de visbestanden via verantwoordelijke visserijpraktijken en -beleid. Hierbij is het belangrijk om alle stakeholders in de besluitvorming te betrekken. Het visserijbeleid richt zich op een duurzame ontwikkeling van de visserijsector.

Het onderdirectoraat Visserij heeft het bovengenoemd project geschreven, welk momenteel wordt uitgevoerd met medewerking van World Wildlife Fund (WWF) en de Nederlandse ambassade in Suriname.

In de afgelopen maanden is door het Onderdirectoraat Visserij samen met de vissers hard gewerkt aan het formeel oprichting van de vissersverenigingen met ondersteuning van het World Wildlife Fund en de Nederlandse ambassade. Het ligt in de bedoeling om tegen eind juni te komen tot een overkoepelende organisatie die al de vissersgemeenschappen binnen de bevolkingsvisserij kan vertegenwoordigen op nationaal en internationale vlak.

Voor verdere duurzame ontwikkeling binnen deze sector is communicatie en werken in teamverband zeer belangrijk. Vissers van de verschillende districten hebben gedurende twee maanden communicatie en teambuilding trainingen gevolgd. Deze zijn verzorgd door Capricorn Project B.V.

De vissers en visserscoöperaties hebben gisteren naast de statuten, tevens hun certificaten in ontvangst mogen nemen uit handen van minister Soeresh Algoe. De LVV-bewindsman vindt dit een zeer belangrijke mijlpaal voor de stakeholders van de visserijsector. De certificaat- en statuutuitreiking heeft plaatsgevonden in de vergaderzaal van het Onderdirectoraat Landbouwkundig Onderzoek, Afzet en Verwerking (ODLOAV). Het ministerie geeft invulling aan één van de beleidsmaatregelen die is opgenomen in het Visserij Managment plan 2014-2018.-

0 comments:

Een reactie plaatsen