zaterdag 6 mei 2017

Centrale Bank zou met nieuwe maatregel trachten vraag naar vreemde valuta te verminderen

Banken mogen alleen kredieten in vreemde valuta verstrekken aan degenen die valuta-inkomsten hebben uit buitenlandHandelsbanken mogen voortaan alleen kredieten in vreemde valuta verstrekken aan bedrijven en personen die reguliere vreemde valuta inkomsten hebben uit het buitenland. Starnieuws bericht vandaag, zaterdag 6 mei 2017, te hebben vernomen, dat de Centrale Bank van Suriname de voorwaarde (vw) 45 heeft ingetrokken. Hiervoor in de plaats is de vw 48 uitgevaardigd waarin de nieuwe regeling is opgenomen. 

Volgens financiële deskundigen wil de CBvS met deze maatregel de vraag naar vreemde valuta op de markt verminderen.

Bedrijven en mensen die een krediet hebben in vreemde valuta en geen inkomens uit het buitenland hebben, verhogen de druk op de valutamarkt door deviezen te kopen voor aflossen van rentes. De bestaande kredieten bij de banken komen niet in gevaar. Die worden successievelijk afgebouwd. Het gaat om nieuwe kredieten.

Veel bedrijven en personen kiezen voor een krediet in vreemde valuta, omdat de rente 8 tot 9 procent is. De rente in Srd is rond de 17 en 18 procent.

0 comments:

Een reactie plaatsen