donderdag 25 mei 2017

“De vakbeweging slaapt echt niet, we houden de situatie elke dag in de gaten'

Bonden evalueren afgelopen periode om de verdere koers bepalen

Na een of twee protestmanifestaties lijken bonden en oppositie gewoon weer over te zijn gegaan tot de orde van de dag... en is president Bouterse lachende derde


'De vakbeweging slaapt echt niet. We houden de situatie elke dag in de gaten', zegt Robby Naarendorp, bestuurslid van C-47, vandaag, donderdag 25 mei 2017, in de Ware Tijd. Sinds de protestmanifestatie van 13 mei in Nickerie, zijn de protesterende vakcentrales uit beeld gebleven in de strijd tegen de regering. Dit wil volgens Naarendorp geenszins zeggen, dat de strijd is afgelopen. 

RaVakSur (Raad van Vakcentrales in Suriname) praat morgen met vakorganisaties die ook deel uitmaken van het protest tegen het regeringsbeleid. Ze zullen de afgelopen periode evalueren en de verdere koers bepalen.

Naarendorp zegt dat de protesterende groepen zich ervan bewust zijn, dat de strijd tegen het beleid lang zal duren. Er zijn hierin verschillende momenten. De voorlopige 'stilte' wordt gebruikt om te evalueren.

Hoewel de ontevredenheid vanuit de groepen de afgelopen periode veelal via straatprotesten zijn geuit, onderstreept de vakbondsleider dat dit niet de enige manier is om ongenoegen te uiten. Naarendorp was zaterdag één van de vakbondsleiders van C-47 bij de protestmanifestatie van de oppositionele partijen in Grun Dyari. Hij vindt, weliswaar op persoonlijke titel, dat de opkomst beter had gekund.

Aan de hand van reacties die hij heeft opgevangen van enkele personen uit het publiek, denkt hij dat de opkomst groter zou zijn geweest als de activiteit op een open plek zoals het Onafhankelijkheidsplein gehouden was. 'De mensen willen niet in een gesloten ruimte.'

0 comments:

Een reactie plaatsen