zaterdag 20 mei 2017

Directeur Staatsziekenfonds verwerpt noodklok-verklaring Zorgraad

'Het gevolg is jammer genoeg nodeloze paniek, het is klinkklare onzin en complete nonsense'

'Het SZF zal er niet aan meewerken personen onnodig en onterecht in een onverzekerde positie te brengen'


De directeur van het Staatsziekenfonds (SZF), Rick Kromodihardjo, keurt het af dat een verantwoordelijk geachte Zorgraad ervoor kiest om via de media te communiceren in plaats van contact te maken indien er onduidelijkheden zijn. Het gevolg is volgens hem jammer genoeg nodeloze paniek. 

De Zorgraad heeft gisteren in een verklaring de noodklok geluid en stelt dat per 1 juni 2017 grote groepen kinderen en 60-plussers onverzekerd zijn.

'Ik ben genoodzaakt een collega van mij te citeren, dit is klinkklare onzin en complete nonsense', stelt Kromodihardjo, aldus vandaag, zaterdag 20 mei 2017, Starnieuws.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en de Stichting Staatsziekenfonds (SZF) hebben in de maand mei 2016 een overeenkomst gesloten over de ziektekostenregeling voor groepen 0-16 jaar en 60+ burgers (Basiszorg-BaZo verzekerden). Benadrukt is geworden, dat de Staat alleen voor degenen die de premie niet kunnen betalen, deze voor haar rekening zal nemen. Het uitgangspunt ‘lanti musu pai altijd’ is verlaten, deelt Kromodihardjo mee.

Bij de aanvragen voor de verlenging van de BaZo-verzekeringen wordt dit principe dan ook toegepast. 'In principe dienen alle personen al dan niet in loondienst, die inkomen hebben de premie voor zichzelf en hun gezinsleden te betalen. Waar wij tegen aanlopen is dat het voorkomt dat de ene ouder een Sociale Zaken kaart heeft en de andere wel inkomen heeft als bijvoorbeeld een taxichauffeur, combinehouder, modiste, landbouwer, gouddelver, maar geen verzekering heeft. Hierover gaan wij in gesprek met de ouders en wijzen hen erop dat eenieder voor zichzelf en de gezinsleden ziektekostenverzekering dient af te sluiten (artikel 4 lid 2 van de wet Nationale Basizorgverzekering).'

Daarnaast dienen zich ook situaties aan waarbij personen als werknemers zijn afgekocht middels een gouden handdruk en vervolgens aangeven dat zij geen inkomsten hebben en de verzekering ten laste van de Staat dient te worden gebracht. Ook zijn er situaties van personen die in hun arbeidzame periode hun eigen onderneming hebben gehad en aangeven geen voorzieningen voor de ‘oude dag’ te hebben getroffen.

Maar, het moet volgens Kromodihardjo duidelijk zijn, dat het SZF niet de instantie is om een vermogenstoets bij betrokkenen te doen. Het SZF is daartoe niet uitgerust. Het SZF heeft bij de intake en afhandeling van de nieuwe en verlengingsaanvragen in een persoonlijk onderhoud met betrokkenen de regels zorgvuldig voorgehouden en uitgelegd. Voor alle personen die niet meer in aanmerking zouden moeten komen voor een BaZo-verzekering, kent het SZF daar waar behoefte aan is, een overgangsperiode toe van minimaal vier maanden om zaken in orde te brengen.

Het SZF zal er niet aan meewerken personen onnodig en onterecht in een onverzekerde positie te brengen, stelt Kromodihardjo.

0 comments:

Een reactie plaatsen