maandag 22 mei 2017

'Duurzame houtkap bestaat wel'

Directeur Tropenbos Suriname weerspreekt bewering NDP'er Tsang

(Bron foto: Stichting Bosbeheer en Bostoezicht)
Van Kanten: 'Duurzame houtkap zorgt ook voor een veel gezondere omgeving dan de goudsector'


In een redactioneel bericht van de Ware Tijd (17 mei 2017) staat, dat het parlementslid Stephen Tsang stelt dat de mensen die in het binnenland werken aan houtkap een grote mind-shift moeten ondergaan. Hij zegt dat er geld kan worden verdiend met het conserveren van het bos in plaats van houtkap. Geld verdienen met het conserveren van het bos kan echter perfect in combinatie met houtkap. 

De stelling van het parlementslid dat duurzame houtkap niet bestaat en dat de inkomsten uit de houtkap slechts goed zijn voor één of twee generaties is onjuist. Een definitie van "duurzaam" is dat een activiteit zodanig plaatsvindt dat de natuur niet in gevaar wordt gebracht.

Houtkap als onderdeel van duurzaam bosbeheer kan generaties lang voor inkomsten zorgen. Daarvoor is er technologie die door een aantal, al dan niet gecertificeerde bedrijven in Suriname wordt toegepast.

Het gaat erom de bomen gericht te vellen en volgens een vooraf opgezet plan uit het bos te slepen zodat de schade beperkt blijft: het principe van Reduced Impact Logging.

Houtkap kan ook worden verduurzaamd door:
- De natuurlijke bosverjonging te helpen zodat gewenste bomen beter groeien.
- Arealen te herbeplanten met houtwaardige boomsoorten.
- Een afzetmarkt te creëren voor 'Lesser known Timber Species' (minder bekende houtsoorten) zodat er meer hout binnen het toegestane maximum van 25 kubieke meter per hectare kan worden geoogst. - Het gekapte hout lokaal te verwerken tot bouwmateriaal, interieurdecoratie en verbruiksgoederen en op termijn geen rondhout, maar (half)verwerkt product te exporteren.

Gemeenschapsbosbouw of community forestry is een haalbare optie voor onze binnenlandbewoners om geld te verdienen en er zijn tal van voorbeelden hiervan in de regio in landen zoals Peru, Brazilië en Guatemala. Voorwaarde is dat de grondenrechten voor de binnenlandbewoners worden geformaliseerd zodat het geld dat zij investeren ook hun kinderen en kleinkinderen ten goede komt. Verder zal er moeten worden gewerkt aan vergroten van de capaciteit van de mensen op het gebied van techniek en bedrijfsvoering.

De Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties (FAO) heeft uitgebreide programma's over gemeenschapsbosbouw die ook kunnen worden toegepast in Suriname. Deze gaan hand in hand met initiatieven zoals REDD+ waarbij bosbeheerders in aanmerking kunnen komen voor financiële incentives op voorwaarde dat zij doen aan duurzaam bosbeheer.

Duurzame houtkap is in combinatie met lokale houtverwerking één van de reële mogelijkheden voor het creëren van werkgelegenheid en inkomsten voor de binnenlandgemeenschappen. Hij zorgt ook voor een veel gezondere omgeving dan de goudsector.

Dr. Rudi F. van Kanten 
Directeur Tropenbos Suriname 

0 comments:

Een reactie plaatsen