zaterdag 6 mei 2017

Economische Controle Dienst sluit zes winkels

Eigenaren overtreden diverse artikelen uit Wet Economische Delicten


Na meerdere klachten uit diverse woongebieden in Paramaribo is de Economische Controle Dienst (ECD) in opdracht van de minister van Handel, Industrie en Toerisme op 2 mei 2017 overgegaan tot een intensievere controle op de naleving van de Wet Economische Delicten. De controle heeft erin geresulteerd, dat zes winkels gesloten werden en dat hun vergunningen in beslag zijn genomen. 

Het betreft een winkel aan de Goede Verwachting, twee aan de Ramgoelamweg, twee aan de Kasabaholoweg en één in de Menckenbergstraat.

Na onderzoek is gebleken, dat de desbetreffende winkeliers zich schuldig hebben gemaakt aan prijsopdrijving, de aanwezigheid van niet geijkte weegwerktuigen, geen prijsaanduiding op voorverpakte goederen, de verkoop van smokkel sigaretten en verkoop van gedistilleerd zonder vergunning.

Ingevolge de opdracht van de minister zal deze intensievere controle de komende periode voortduren, daar het ministerie van oordeel is, dat de consument alle bescherming verdiend. Er zal daarom niet worden geschroomd om passende maatregelen te treffen tegen winkeliers, die zich niet houden aan de vergunningsvoorwaarden.

0 comments:

Een reactie plaatsen