maandag 29 mei 2017

Eerste behandeling hoger beroep tegen Sapoen en Chitan dient 2 juni

'Het rechtsgevoel van de achterban, ons rechtsgevoel, moet worden bevredigd'De Pertjajah Luhur (PL) zal strijd blijven leveren om de dissidenten Raymond Sapoen en Diepakkoemar Chitan met rechtsmiddelen uit De Nationale Assemblee te krijgen. 'Het rechtsgevoel van de achterban, ons rechtsgevoel, moet worden bevredigd', zegt partijsecretaris Robert Soentik maandag 29 mei 2017 in het Dagblad Suriname. Na zo'n half jaar wachten zal vrijdag 2 juni de eerste behandeling plaatsvinden van de rechtszaak waartegen de PL, VHP en NPS in december 2016 hoger beroep aantekenden. 

Na ontelbare Kort Gedingvonnissen en een Hoger Beroepvonnis heeft Kantonrechter Siegline Wijnhard zich in november 2016 onbevoegd verklaard in de zaak tegen Assembleevoorzitster Jennifer Geerlings-Simons. Daarnaast heeft de magistraat de vordering tegen Sapoen en Chitan afgewezen. De politieke partijen willen het oordeel van het Hof van Justitie over het vonnis.

De PL-secretaris voert aan, dat de oppositiepartijen van geluk mogen spreken dat de zaak binnen de eerste zes maanden op de rol is geplaatst. Maar, wat het vonnis betreft, dat zal volgens hem nog lang op zich laten wachten.  'Het kan ook dat het vonnis pas tegen 2020 komt, waardoor het ook weinig effect zal hebben. Feit is wel dat wij geen voldoening hebben in de rechtszaak, omdat ook een aantal rechters het met elkaar eens is dat beide parlementariërs rechtsgeldig door de PL zijn teruggeroepen. Hierdoor zijn zij geen parlementariërs meer', aldus Soentik.

Hij vindt het jammer, dat steeds juridische gaten gebruikt worden om de twee overlopers in het parlement te houden.

Hoewel de politieke partijen ook hadden besloten een nieuw Kort Geding aanhangig te maken, zegt Soentik dat daarvan uiteindelijk is afgezien. 'Er moest uiteindelijk een overweging worden gemaakt of wij weer voor een Geding zouden gaan of het bestaande vonnis in hoger beroep zouden aanvechten. Een Kort Geding is trouwens ook een voorlopige voorziening', aldus de partijsecretaris.

Soentik benadrukt, dat deze zaak bij de start hoogste prioriteit van de PL genoot. Maar, twee jaren en tientallen vonnissen verder denkt hij, dat andere zaken meer prioriteit genieten voor de partij. 'De partij is met juridische middelen gestart en wij zullen tot het eind vechten. Het gaat erom dat de kiezers, die op deze twee leden hadden gestemd, het gevoel van tevredenheid moeten hebben.' Het gaat volgens hem om 941 kiezers in Saramacca die hun stem op Chitan hebben uitgebracht en 5.845 kiezers die in Wanica op Sapoen hebben gestemd. Indien deze twee heren met succes uit ’s landsvergaderzaal worden gehaald, dan zullen de zetels gaan naar Prim Sardjoe (NPS/Saramacca) en Barkat Mohabali (VHP/Wanica). De PL zal haar twee zetels kwijtraken.

Opmerkelijk bij het laatste Kort Gedingvonnis was, dat de rechter oordeelde dat de gewijzigde Wet Beëindiging Lidmaatschap DNA, ofwel de Terugroepwet, in strijd is met de Grondwet. Vandaar dat zij de overgangsbepaling niet heeft toegepast. De overgangsbepaling van de nieuwe Terugroepwet bepaalt dat het Centraal Hoofdstembureau (CHS) conform de procedure in de nieuwe Terugroepwet over alle terugroepgevallen beslist, welke reeds bij hem waren gemeld, behalve die gevallen waarvan er reeds een onherroepelijk rechterlijk vonnis is uitgesproken. De rechter erkent de terugroeping volgens de oude procedure door de PL.

0 comments:

Een reactie plaatsen

Voor de echte kunstliefhebber!

Voor de echte kunstliefhebber!