maandag 1 mei 2017

FOLS-president Nerkust vindt fouten bij uitbetaling salaris leerkrachten geen reden voor acties

Nerkust geeft op Starnieuws uitleg over wijze van totstandkoming salarissen en herwaardering


De Federatie van Organisaties van Leerkrachten in Suriname (FOLS) wil dat onvolkomenheden in het salaris van onderwijsgevenden per eind mei moeten worden rechtgetrokken. Marcellino Nerkust, president van het zogenoemde FOLS-presidium heeft hierover een onderhoud gehad met raadsadviseur Eddy Jozefzoon, zo bericht Starnieuws maandag 1 mei 2017.

Nerkust vindt, dat het niet vlekkeloos uitbetalen van de suppletie van medio vorige maand en het loon eind april, nog geen redenen zijn om het laatste kwartaal van het schooljaar niet aan te vangen. Nerkust zegt, dat het bestuur van de FOLS woensdag bijeenkomt om de situatie te bespreken.

Naast de fouten bij de uitbetaling, moet ook het herwaarderingstraject voor de graden 2B, A, en 1e graad volgens afspraak worden besproken en afgerond. Hoewel de leerkrachten in bezoldiging vooruit zijn gegaan bij de transformatie van de FISO-bezoldiging - Functie Informatie Systeem van de Overheid - (loonslip eind maart 2017) naar de herwaarderingsbezoldiging (loonslip eind april 2017), zijn velen verbaasd over het feit, dat ze netto niet of nauwelijks vooruit zijn gegaan. Dit heeft onder andere te maken met het feit, dat als iemand een bezoldiging ontvangt van boven de Srd 3.000, er van elke Srd die extra ontvangen wordt 56% vanaf gaat.

De opbouw is 38% belasting 4% SZF 4% AOV en 10% Pensioenpremie; samen 56%.

Terwijl in de 4e graad de bezoldigingen nog net onder Srd 3.000 zitten (het maximum is Srd 3.020) ontvangen de leerkrachten met de bevoegdheden die behoren tot graden 3c, b, a en 2c en daarboven, boven Srd 3.000. Was de loonbelastinginhouding Srd 263,66 bij een brutoloon van Srd 2.227 eind maart 2017, bij de bezoldiging van eind april 2017 is bij een brutoloon van Srd 3.760,00 de loonbelastinginhouding Srd 657,26. Dat is de consequentie bij meer verdienen. Met fiscaal deskundigen en de regering zal moeten worden nagegaan of het huidige belastingregime niet kan worden veranderd ten voordele van de werkers.

Bovendien is volgens Nerkust gebleken, dat de suppletie van midden april 2017 (het verschil tussen FISO-bezoldiging en Herwaardering-bezoldiging) op een zeer vreemde dan wel onbegrijpelijke wijze uitgevoerd. Toen dit via loonslips duidelijk werd, is er terstond met een van de uitvoeringsafdelingen van het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur contact gemaakt, zegt de vakbondsleider. 'Het punt is dat er bij de suppletie die midden april 2017 is uitbetaald aan de leerkrachten, wederom koopkrachtversterking, en Permanente Educatietoelage is ingehouden. Dit laatste heeft de uitbetaling van de suppletie zeer gecompliceerd en onbegrijpelijk gemaakt.' Hierover heeft hij vrijdag een spoedonderhoud gehad met de vicepresident, de minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur en de raadsadviseur Jozefzoon.

De Srd 500 bij de uitbetaling van eind mei 2017 is onderdeel van het financiële component van de herwaardering. Dit was volgens Nerkust reeds bij het overleg op vrijdag 24 maart 2017 met de vicepresident/raadsadviseurs en de minister van Onderwijs aangegeven. Dit is ook van invloed op het herwaarderingsloon van eind april 2017.

Het is duidelijk, stelt Nerkust dat er bij de uitvoering fouten zijn gemaakt. Zo is ook gebleken dat er op de loonstrook van het salaris over eind april 2017 de koopkrachtversterking van Srd 500 van eind maart, weer wordt ingehouden in tranches van Srd 100. Dit is ook gecommuniceerd tijdens het spoedonderhoud. Nerkust verwacht dat zaken zoals afgesproken zullen worden gecorrigeerd. Dit is ook aangegeven door de regering.

0 comments:

Een reactie plaatsen