woensdag 31 mei 2017

Forse eis OM tegen stroper eieren bedreigde zeeschildpadden lijkt zijn vruchten af te werpen

'Maar, de stropers liggen nog steeds op de loer'


Stilte rondom de inbeslagname van schildpadeieren wil geenszins zeggen dat de rust is weergekeerd. 'De stropers liggen nog steeds op de loer', zegt Roy Ho Tsoi, die belast is met het beheer van de afdeling Jachtopzieners (van de afdeling Natuurbeheer van de Dienst 's Lands Bosbeheer (LBB), ministerie van Ruimtelijke ordening, Grond- en Bosbeheer), vandaag, woensdag 31 mei 2017, in de Ware Tijd. Hij stelt dat er recent weliswaar geen grote vangsten zijn gedaan, in tegenstelling tot enkele weken geleden. Eind april en begin mei heeft de politie van Albina in twee afzonderlijke gevallen 32.000 om 5.500 krapé-eieren in beslag genomen bij stropers. 

Ho Tsoi zegt, dat er onlangs twee personen hebben gepoogd om per boot te vluchten met naar schatting ongeveer driehonderd schildpadeieren. De stropers zijn ontkomen met achterlating van hun boot en de eieren.

Hij vermoedt dat de 'afwachtende' houding van de stropers te maken heeft met de straf van drie jaar die het Openbaar Ministerie (OM) maandag heeft geëist tegen een visser. Deze werd op 23 maart samen met een andere man door jachtopzieners betrapt met ruim 950 schildpadeieren. Officier van Justitie Roy Elgin noemde het kwalijk dat de daders, ondanks alle voorlichting, toch eieren hebben gestroopt. Ho Tsoi denkt dat deze zaak mogelijk een schrikeffect teweeg heeft gebracht bij potentiële stropers, maar hij houdt vanuit zijn jarenlange ervaring rekening met de realiteit.

'Je hebt soms periodes waarbij er sprake is van rust, maar daarna slaan ze weer toe.' Hij houdt daarom een vinger aan de pols. Door een tekort aan jachtopzieners blijft het volgens Ho Tsoi een uitdaging om gedegen controle uit te voeren. Het legseizoen van schildpadden duurt van januari tot en met eind juli.

0 comments:

Een reactie plaatsen