donderdag 25 mei 2017

Gajadien (VHP): 'Regering en Alcoa passen vertragingspolitiek toe'

'Samenleving wordt misleid met deze zogenaamde kleine-kamer-politiek'


'De regering en haar onderhandelingscommissie zijn nog steeds niet op één lijn met het parlement wat betreft de Brokopondo-overeenkomst', zegt VHP-parlementariër Asiskumar Gajadien, lid van de speciale parlementaire commissie belast met de kwestie Suralco/Alcoa, donderdag 25 mei 2017, in het Dagblad Suriname. 

Gajadien voert aan dat de speciale parlementaire commissie Alcoa vorige week vrijdag tijdens een ontmoeting een ‘update’ heeft gehad van de presidentiële onderhandelingscommissie, onder leiding van Dillip Sardjoe. Ook vicepresident Ashwin Adhin en Natuurlijke Hulpbronnen-minister Regillio Dodson waren bij dit gesprek aanwezig.

Volgens Gajadien heeft de presidentiële commissie bij deze meeting duidelijk aangegeven dat er nu pas een traject van verdere onderhandelingen en plan van aanpak zal worden ingezet om te komen tot een definitieve overeenkomst met Alcoa. Dit, terwijl de NH-minister eerder dit jaar verzekerd had dat de definitieve overeenkomsten uiterlijk maart naar het parlement zouden worden opgestuurd.

'Het is nu overduidelijk dat de samenleving bewust vanuit de zijde van de regering wordt misleid met deze zogenaamde kleine-kamer-politiek', stelt hij. De politicus benadrukt, dat het college meerdere malen bij monde van Assembleevoorzitster Jennifer Geerlings-Simons de regering duidelijk heeft gemaakt dat de Brokopondo-overeenkomst niet meer gehandhaafd kan worden en Suriname helemaal niet voor energieleveringen moet betalen. Echter blijkt, dat de regering uitgaat van een energieleveringsovereenkomst, die in 1999 is getekend, waardoor Suralco volgens haar wel beheersdaden in het land kan uitvoeren.

'Wij merken dat zowel de regering als Alcoa, ondersteund door de presidentiële onderhandelingscommissie, een vertragingspolitiek toepast totdat zij ergens in 2019 vermoedelijk alles conform afspraken van de verworpen Memorandum of Understanding zal aanpakken. Als de maatschappelijke groeperingen niet opstaan, zal de regering het nationaal belang verkopen', aldus Gajadien.

Gajadien voert aan, dat de parlementaire commissie wederom duidelijk heeft gemaakt dat zij een openbare vergadering over deze kwestie wenst, zodat de samenleving ook direct betrokken is bij de mededelingen.

Bij de voorlaatste vergadering van het parlement zijn al verschillende vragen door het college gesteld. Ook over de situatie van de conditie van de dam bij Klaverbladmijn aan de Surinamerivier moet duidelijkheid worden gegeven. Hierop moet president Desi Bouterse nog antwoord geven.

'De vicepresident heeft ons aangegeven dat de president zich zorgen maakt dat het parlement niet op de juiste wijze geïnformeerd wordt. Dat zijn zoete praatjes voor mij. Als de president het inderdaad meende met het volk, hadden wij dan al antwoord gehad', aldus Gajadien.

Volgens berichtgeving in de media en geruchten zal Alcoa maar liefst 50 tot 100 miljoen Amerikaanse dollar uitgeven voor werkzaamheden, die moeten leiden tot de ontmanteling van de raffinaderij te Paranam, het rehabiliteren van de bauxietmijngebieden, en het op een veilige manier afsluiten van de zogeheten ‘mud lakes’, waar door de jaren heen gevaarlijk chemisch afval op een veilige wijze in reusachtige bassins was opgeslagen. Gajadien zegt dat tijdens het onderhoud vrijdag deze bedragen niet aan de orde zijn geweest, aangezien dit traject nog verder besproken moet worden.

'Ik hoop dat men zich aan gemaakte afspraken houdt en de coalitie straks niet een andere taal zal praten. In het belang van de samenleving moeten wij zo snel als mogelijk duidelijkheid krijgen. Niet alleen duidelijkheid, maar dat de belangen van de samenleving veiliggesteld worden', aldus de VHP’er.

0 comments:

Een reactie plaatsen