dinsdag 2 mei 2017

Geen verhoging pensioen voor gepensioneerden uit overheidsdienst

'Als we geen verhoging krijgen, zullen we weer op de stoep van minister staan om dat te eisen'


Gepensioneerden uit overheidsdienst komen waarschijnlijk niet in aanmerking voor een verhoogde uitkering, terwijl de ambtenaren eenzelfde verhoging krijgen als de leerkrachten. Dat gebeurt volgens het gelijkheidsprincipe. Het gaat om Srd 500. 'Mocht het gaan om een verhoging van de bezoldiging, zouden ze wettelijk hierop recht hebben', aldus een niet bij naam genoemde 'functionaris' vandaag, dinsdag 2 mei 2017, in de Ware Tijd. Dat staat volgens hem in het staatsbesluit dat het pensioen van de ex-landsdienaren welvaartvast maakt. 

De gepensioneerden hebben wel een koopkrachtversterking van Srd 100 per maand gehad, zoals de ambtenaren die in december 2015 hebben gekregen. Het bedrag werd toegekend nadat de Bond Belangenbehartiging Gepensioneerden uit Overheidsdienst (BBGO) aan de bel had getrokken bij de overheid. De bond verwees toen naar het staatsbesluit over welvaartvast pensioen.

August Boldewijn, lid van de adviesraad bij BBGO, is het oneens met de functionaris. De verhogingen die de ambtenaren zullen krijgen, beschrijft hij als loonsverhoging.

'Er staat inderdaad in het staatsbesluit, dat wanneer de bezoldiging wordt verhoogd, de gepensioneerden diezelfde verhoging moeten krijgen. De verhoging die wordt gegeven aan de ambtenaren is wegens de stijging van de inflatie, die ons ook treft. Het is volgens hem niet vreemd dat gepensioneerden zoals de ambtenaren in aanmerking zijn gekomen voor de koopkrachtversterking van SRD 100. Waarom hebben we dat toen gehad? Het was helemaal geen tegemoetkoming van de overheid. De minister van Financiën, Gillmore Hoefdraad, had alle begrip voor ons en hij was zelfs blij dat wij bij hem waren.' 

Boldewijn stelt dat het welvaartvastpensioen onder meer inhoudt, dat er geen relatief groot verschil moet zijn tussen het pensioen en het loon dat een gepensioneerde heeft verdiend.

'Als we geen verhoging zullen krijgen, zullen we weer op de stoep van de minister staan om dat te eisen', aldus Boldewijn.

0 comments:

Een reactie plaatsen