maandag 22 mei 2017

Gepensioneerden uit overheidsdienst ontvangen Srd 200 extra van achterstallige Srd 1.000

'Het is onduidelijk wanneer de overige Srd 800 wordt uitbetaald'


De ongeveer 24.000 gepensioneerden uit overheidsdienst hebben onlangs Srd 200 extra ontvangen van de achterstallige Srd 1.000 die zij tegoed hebben van de overheid. Renate Wouden, voorzitster van de Bond Belangenbehartiging Gepensioneerden uit Overheidsdienst (BBGO) zegt vandaag, maandag 22 mei 2017, in de Ware Tijd, dat onduidelijk is wanneer de overige Srd 800 wordt uitbetaald. 

Vanaf oktober 2016 ontvangen de oud-landsdienaren de koopkrachtversterking van Srd 100 per maand die ambtenaren hebben gehad in december 2015. Omdat de uitkering terugwerkt, hadden ze nog recht op tien maanden uitkering, dus Srd 1.000 in totaal. Maar, de recent toegekende koopkrachtversterking van Srd 375 per persoon per maand is aan de gepensioneerden voorbijgegaan en onder meer hierover wil het bestuur van de BBGO met president Desi Bouterse praten. Daartoe is hem al een verzoek gedaan.

'We willen praten over het Staatsbesluit van welvaartvastpensioen en of we in aanmerking zullen komen voor het geld', zegt Wouden.

Volgens mededelingen in de media van Michael Miskin, directeur van het Pensioenfonds tevens bestuurslid van de Centrale van Landsdienarenorganisaties (CLO), maken de gepensioneerden wettelijk geen aanspraak op de uitkering van Srd 375. 'Mocht het gaan om een verhoging van de bezoldiging of het loon, dan zouden ze wettelijk hierop wel recht hebben.' Hij baseert zich op het Staatsbesluit over welvaartvastpensioen.

0 comments:

Een reactie plaatsen