vrijdag 26 mei 2017

'Het land is gedesoriënteerd, Bouterse geeft geen leiding aan het land'

Econoom Samson: 'Groen van bladeren manjabomen Grun Djari was meer dan groen NPS'

'De NPS zit in een leiderschapscrisis, die zeker nooit geëvalueerd is'


De econoom Guillermo Samson komt, 25 mei 2015 vergelijkende met 25 mei 2017, tot de conclusie, dat Suriname het veel slechter doet. 'De armoede is verder gegroeid. Surinamers zitten met nog een jaarinflatie in de groei. Economische activiteiten liggen stil. Bedrijven zijn sluitende. Onderwijs is kapot. Belangrijke structuren in het land zijn kapot. Inmiddels worden vanuit het buitenland ook signalen gestuurd over de mensenrechtenschendingen in het land. Dus zowel nationaal als internationaal zitten wij fout. Het land is gedesoriënteerd. Bouterse geeft geen leiding aan het land', stelt Samson vandaag, vrijdag 26 mei 2017, in het Dagblad Suriname.

Verbaal kan president Desi Bouterse volgens Samson veel, maar als het op doen aankomt, heeft hij totaal geen kaas gegeten van leiding geven aan een land. 'Hij mist de basisingrediënten om zijn volk en het land naar een betere hoogte te brengen', meent de wetenschapper.

Samson richt de schuld echter niet alleen op het beleid van president Desi Bouterse. Ook de oppositionele partijen (Vooruitstrevende Hervormingspartij en de Nationale Partij Suriname) moeten volgens Samson de schuld dragen. De andere partijen telt hij niet mee. Er zou voor de huidige regering zijn gekozen, mede vanwege het falen van de Front-regering.

Meer nog vindt hij de zwakke houding van de oppositie op dit moment niet wenselijk.

Samson ziet Bouterse bij de eerstvolgende verkiezing geen 26 zetels meer halen. Zakken naar nul ziet hij ook niet lukken, aangezien Bouterse toch wat aanhang heeft.

Op de VHP na, die levensvatbaarheid heeft getoond, heeft volgens Samson geen enkele andere oppositionele partij levensvatbaarheid kunnen tonen. De eens gigantische NPS is bij de laatste verkiezingen bij wijze van spreken weggevaagd naar 2 zetels.

'Afgelopen zaterdag heeft de VHP Grun Djari oranje gekleurd, ondersteund door PL en ABOP. Het groen van de bladeren van de manjabomen was meer te zien dan het groen van de NPS', stelt Samson.

Het zou volgens Samson duidelijk te zien zijn dat de NPS zit in een leiderschapscrisis, die zeker nooit geëvalueerd is. De ontevredenheid, die hij van buitenaf bekijkt, is opmerkelijk vanwege het vertrek van sterke topondersteuners van de partij. Dit toelaten zou naar Samson zijn oordeel alleen maar mogelijk zijn wanneer een partij desperaat is. 'De heer Gregory Rusland is misschien een goede wetenschapper en een vriendelijke man, maar een grote partij als de NPS van weleer leiden, is een ander verhaal', stelt Samson.

Hij stelt dat, wil Suriname uit de paarse ellende komen, er een samenwerking tussen alleen de NPS en de VHP moet worden bewerkstelligd. De NPS is echter zodanig verzwakt, dat dit model moeilijk te realiseren zou zijn. Samson denkt dat een gemakkelijke oplossing om NPS uit het dal te halen door vervroegde verkiezingen binnen de partij te hebben. Nieuw leiderschap zou de zaak naar zijn oordeel wel kunnen rechttrekken.

Indien de NPS er geen werk van maakt, ziet Samson geen hoop meer voor de partij. Een NDP & VHP-regering ziet hij in 2020 uiteindelijk als een mogelijkheid. 'Ik ben ervan overtuigd dat de VHP niet voor een derde keer in de oppositie zal willen zitten. Als de VHP wel daarvoor kiest, dan is het ook het einde van de VHP', meent Samson. De tijdelijke oplossing voor Suriname zou volgens Samson simpel een groter NPS onder een ander leiding zijn. Als de NPS het niet redt om met de VHP te groeien naar meer dan 26 zetels, zal nog een ronde met de paarse regering zaken verergeren.

0 comments:

Een reactie plaatsen