zondag 21 mei 2017

Houtexporteur Satin Soekhoe niet tevreden over maatregelen OWT en C-minister voor houtsector

Houtvervoer over Wijdenboschbrug wordt aan banden gelegd

Regering streeft naar houttransport via het water 


De maatregelen die de minister van Openbare Werken, Transport en Communicatie (OWT en C) wil doorvoeren om houttransport over de weg te beperken, zullen de werkzaamheden in de houtsector alleen maar frustreren. Deze zouden een kostenverhogende werking kunnen hebben en tot vertraging van de aanvoer van hout naar de zagerijen kunnen leiden. Dit zegt houtexporteur Satin Soekhoe zondag 21 mei 2017 in de Ware Tijd.

Minister Jerry Miranda zei vorige week in De Nationale Assemblee, dat maatregelen worden voorbereid om houttransport over de weg en de Wijdenboschbrug aan banden te leggen. Het ministerie praat daarover ook met betrokkenen in de sector. Transport van houtblokken over de Wijdenboschbrug zal waarschijnlijk slechts in de late avond- en vroege ochtenduren en onder strikte voorwaarden worden toegestaan. Mogelijk zelfs onder toezicht en begeleiding van de politie of een andere autoriteit. Ook het aantal opleggers met boomstammen dat tegelijkertijd over de oeververbinding mag gaan zal gereguleerd worden.

Er komen regels dat houttransport over wegen en de brug een bepaald maximumgewicht per truck niet mag overschrijden. Te Meerzorg komt een weegbrug waarop trucks met vracht gewogen zullen worden voordat ze toestemming krijgen over de Wijdenboschbrug te gaan, zei Miranda.

Daarnaast streeft de regering ernaar dat houttransport voornamelijk te water plaatsvindt. 'Het gaat niet werken', zegt Soekhoe en stelt dat de autoriteiten voorbijgaan aan de realiteit. In het verleden lagen de meeste houtconcessies langs of vlakbij kreken en rivieren waardoor watertransport de makkelijkste optie was. Vrijwel al deze concessies zijn afgeoogst en veel concessies liggen nu verder landinwaarts en zelfs in heuvelachtige gebieden.

Soekhoe somt een aantal gebieden op waar aan houtkap wordt gedaan, maar waar er geen bevaarbare kreken en rivieren zijn. 'Hoe moet het hout over water uit die gebieden gehaald worden?', vraagt hij. Het is volgens hem onbegonnen werk om het transport eerst over de weg en daarna over water te doen plaatsvinden. Hij vreest dat de operationele kosten voor houtproducenten daardoor zullen stijgen, wat het eindproduct duurder zal maken.

0 comments:

Een reactie plaatsen