dinsdag 30 mei 2017

Jairam Soedeshchand: 'Guyanese rijstvariëteit een gevaar voor Surinaamse rijstsector'

'Er is geen goede interactie tussen het agrarisch beleid en de agrarische productie'


Jairam Soedeshchand, landbouwdeskundige en voorzitter van de Politieke Vleugel van de FAL (Federatie van Agrariërs en Landarbeiders), constateert dat de Guyanese rijstvariëteit een gevaar vormt voor de Surinaamse rijstsector. Er is sprake van een enorme toename van padie inzaai met Guyanese rijstvariëteiten. Dit seizoen stappen nog meer boeren over op Guyanese variëteiten. De belangrijkste overweging voor die overstap is de hogere opbrengst. De plant heeft een hogere resistentie tegen ziekten en plagen. De Surinaamse rijst (ADRON-lijnen - Anne van Dijk Rijst Onderzoekscentrum Nickerie) is van betere kwaliteit, maar de kostprijs is hoger.

De huidige ontwikkeling is volgens Jairam zeer zorgwekkend, omdat de meeste boeren steeds de lokaal geproduceerde consumptiepadie van Guyana als zaaizaad gebruiken, waardoor op termijn zowel de kwaliteit van de productie als de opbrengst en dus ook de winstgevendheid juist achteruit zal gaan.

Bij een verdere overname van de rijstproductie door Guyanese rijstvariëteiten zullen onderzoek en voorlichting in Suriname geleidelijk ook op de achtergrond raken en hun bestaansrecht verliezen. Dit kan uiteindelijk ten koste gaan van de ontwikkeling en voortbestaan van de sector.

De Politieke Vleugel van de FAL concludeert dat er geen goede interactie bestaat tussen het agrarische beleid en de agrarische productie, waardoor beleidsmaatregelen niet afgestemd worden op de ontwikkelingen binnen de sector.

De onderzoeksresultaten, inclusief de nieuwe variëteiten die met zoveel inspanning worden ontwikkeld, worden niet geadopteerd door de sector. Zo blijkt ook dat de variëteiten die onlangs uitgegeven zijn door ADRON heel weinig gebruikt worden door de sector.

Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) is nu via ADRON ook bezig om rijstvariëteiten uit Maleisië uit te testen voor de rijstsector in Suriname, zonder dat er nog duidelijkheid bestaat of de sector geïnteresseerd is om die variëteiten te gebruiken.

Het is volgens Jairam dringend om de volgende inspanningen te plegen:
- Grondig onderzoek instellen om antwoord te vinden op de vraag, waarom de meeste boeren geen Surinaamse variëteiten willen gebruiken.
- De toegang tot hoogwaardig kwalitatief en betaalbaar zaaizaad moet opgevoerd worden. Sinds de sluiting van deSML en Bernhardpolder is de zaaizaadvoorziening verslechterd. Bernhardpolder zou aangewend moeten worden om de zaadproductie op te voeren, terwijl er ook uitvoering gegeven moet worden aan de Zaadwet, om de zaadvermeerdering ook via de particuliere sector op te voeren. - - --- -- Impulsen geven gericht op het opvoeren van de organisatie ontwikkeling, opdat de sector uiteindelijk geordend kan worden waardoor alle stakeholders betrokken kunnen worden in het onderzoeksbeleid en het innovatieproces.
- De extra opbrengsten vanwege de hogere prijzen voor de rijstexport naar Venezuela in het kader van de Petro Caribe deal, moeten aangewend worden voor de versterking van de sector, stelt Jairam.

0 comments:

Een reactie plaatsen