zondag 21 mei 2017

Jogi (VHP) woedend over aanpak wateroverlast Saramacca

'Minister Algoe accommodeert partijvrienden en familieleden met onderhands werk'

'President moet ook in Saramacca komen overnachten'


Assembleelid Mahinder Jogi (VHP) is woedend, dat de regering niet serieus is in haar voornemen om het probleem van wateroverlast in het district Saramacca aan te pakken. De politicus zegt zondag 21 mei 2017 in de webeditie van het Dagblad Suriname dat verschillende gebieden in het district al langer dan een week verzuipen, terwijl het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) besloten heeft om een aannemer van Nickerie aan te trekken om lozingen op te schonen. 

'La Poule ligt al twaalf dagen onder water. Terwijl de mensen zitten met noden, maakt minister Algoe misbruik door partijvrienden en familieleden te accommoderen met onderhands werk. Men bekommert zich niet meer om de noden van het volk. Hoe logisch is dat? De overheid kon voor het gemak een ondernemer in het district of een ander dichtstbijzijnde plaats in dienst nemen om de zaak aan te pakken', aldus Jogi.

De politicus benadrukt, dat het besluit van LVV-minister Soeresh Algoe slecht is geweest, omdat de aannemer volgens toezegging van de minister al afgelopen woensdag te Pomona moest zijn gearriveerd. Waar zijn graafmachines Surzwam? Volgens de parlementariër kon de bewindsman ook de graafmachines van de NV Suriname Zwaar Materieel (Surzwam) laten inzetten.

'Surzwam ligt op een afstand van 3 kilometer van Pomona, maar je haalt machines van 300 kilometer ver. Wie houdt wie voor de gek? Surzwam is speciaal in het leven geroepen om te assisteren in dit soort situaties. Het bedrijf heeft eerder 17 BEML graafmachines gehad uit een kredietlijn met India. Daarna zijn er weer machines door Surzwam aangeschaft. Waar zijn al deze graafmachines?', vraagt Jogi.

Volgens de parlementariër wordt daarom jaren gevraagd naar een onderzoek van de Centrale Landsaccountantsdienst (CLAD). Echter zwijgen de mensen in alle talen.

De parlementariër benadrukt, dat plaatsen als Calcutta, Pomona en La Poule al jaren bij de geringste regenval met overtollig water te maken hebben. Hij hekelt het feit, dat de regering de droge periode niet voldoende heeft benut om preventieve maatregelen tegen deze calamiteiten te treffen. Jogi voegt eraan toe dat de situatie erg nijpend is, aangezien het overtollige water nu ook in huizen binnenstroomt. 'Keukens, garages en kortom hele huizen zijn ondergelopen', aldus Jogi.

Jogi voert aan, dat LVV-minister Soeresh Algoe enkele weken geleden heeft aangegeven dat hij bezig is met een crisisplan dat landbouwers in tijden van nood steun moet bieden. Hij vindt dat nu de juiste tijd is dat het crisisplan in werking moet worden gebracht. 'Het gaat niet alleen om het redden wat te redden valt. Welke incentives geef je aan de mensen dat zij door kunnen gaan? Ambtenaren, leerkrachten en bushouders hebben hun deel al gehad, maar wat krijgen de landbouwers in ruil voor het feit dat zij acht tot twaalf uren per dag ploeteren in de modder?', vraagt de VHP’er.

Volgens de politicus zitten landbouwers naast het probleem van wateroverlast, ook met afzetproblemen en hoge kosten voor de opkoop van chemicaliën. Een simpel voorbeeld: een fles Grammoxone kost nu Srd 27,50. Deze was in 2010 nog voor slechts Srd 9 te vinden. 'De regering bekommert zich helemaal niet om de boeren. Is de agrarische schuur van de president niet meer nodig?', aldus Jogi.

Toen delen van het binnenland onder water waren gelopen, is president Desi Bouterse met een grote delegatie naar het gebied vertrokken om acuut hulp te bieden. De parlementariër vindt dat het staatshoofd nu ook naar Saramacca moet komen en in het district moet overnachten. 'Het is goed dat hij als president naar het binnenland was, maar Suriname bestaat niet alleen uit het binnenland. Er zijn nu een heleboel andere onder water gelopen gebieden waar ook Surinamers wonen en hard werken', stelt Jogi.

Hij vindt dat het nu overduidelijk is dat Bouterse politieke propaganda in het achterland was gaan voeren. 'Daar waar hij politiek rendement kan halen, daar alleen gaat hij. Waar hij niets kan halen, laat hij de mensen letterlijk in de modder verzuipen.'

0 comments:

Een reactie plaatsen