vrijdag 5 mei 2017

John van Coblijn: 'President pleegt vieze vuile aanval op ons bestaansrecht'

'Het is zielig dat Bouterse weer komt met buitenlanders, die met een aanval bezig zouden zijn'


'De president heeft zelf een vieze vuile aanval gepleegd op ons bestaansrecht', zegt politicus John van Coblijn donderdag 4 juni 2017, in het Dagblad Suriname. Hij reageert hiermee op de recente uitspraken van president Desi Bouterse in het NDP-partijcentrum Ocer. Hij vindt het zielig dat het staatshoofd weer komt met buitenlanders, die met een aanval bezig zouden zijn.

 'Als wij kijken naar ons inkomen, de instituten, the rule of law en onze wetten, dan heeft de president heel duidelijk laten zien, dat hij het niet zo nauw neemt met deze zaken. In al deze onderdelen van het leven zijn wij als samenleving achteruit gegaan. Het is daarom correct om het verwijt te maken dat hij het totale bedrijfsleven en het land kapot heeft gemaakt', aldus de politicus.

Van Coblijn analyseert alle stappen die het staatshoofd het afgelopen weekend heeft ondernomen. Van het schenken van een woning aan een vrouw in Para, het bezoeken van de Centrale Markt in Paramaribo en het laten beëindigen van de amper eendaagse ‘hongerstaking’ van de dichter Sombra.

'Het zijn allemaal mooie intenties, maar hij probeert een verdeel- en heersstrategie te bewerkstelligen. Dat is de signatuur van hoe hij denkt dat hij zich in de politiek kan handhaven. Wanneer je naar de markt gaat en dan niet de intentie hebt om de mensen bij elkaar te brengen, maar populistisch bezig wil zijn, dan is het heel duidelijk dat je andere dingen voor ogen hebt. Waarom legt hij geen bezoek af aan andere belangrijke sectoren en groepen in de samenleving? Waarom maakt hij geen beleid dat niet vernietigend is voor deze groep mensen?', aldus de politicus.

Van Coblijn benadrukt dat het tijd wordt dat Suriname een transformatie maakt naar een nieuwe republiek. 'Wij hebben de republiek van ex-premier Henck Arron gezien, die ons op het spoor heeft gezet van de onafhankelijkheid, ‘self reliance’ en zelfwerkzaamheid. Hierna hebben wij het vernietigend werk gezien dat in de republiek van Bouterse tot stand is gekomen. Wij hebben daarna de republiek gezien van ex-president Ronald Venetiaan, die ervoor heeft gezorgd dat wij weer democratie hebben gehad en wederom hebben kunnen bouwen aan onze economie, maatschappelijke instituten en dat er weer hoop was. In 2010 zijn de verworvenheden onder Venetiaan wederom vernietigd door wanbeleid dat Bouterse min of meer gestimuleerd heeft', aldus de politicus.

Hij benadrukt dat tegenover dit alles een nieuwe republiek moet worden gevestigd. 'Een republiek waarin wij met nieuwe inspirerende en geïnspireerde mensen hoop van vooruitgang gaan bieden en waarbij wij met de nieuwe politiek en nieuwe plannen deze republiek gaan vestigen.'

Suriname moet volgens Van Coblijn na alle voornoemde ervaringen open staan om de kans te geven aan deze nieuwe republiek. Een voorbeeld hiervan is om eraan te werken dat bepaalde politici niet meer 5 jaar na een verkiezing kunnen aanzitten. Hij pleit ervoor dat op basis van bepaalde afspraken 15 tot 20 mensen tussentijds worden gekozen en deze mensen na 2 ½ jaar opnieuw moeten worden gekozen.

'Het volk krijgt dan wel de gelegenheid om opnieuw haar vertrouwen in deze mensen te uiten. Zo wordt de politiek verplicht en gedwongen om te gaan werken voor de samenleving. Anders zullen zij niet in staat zijn hun machtspositie te behouden. Nu denken politici dat zij voor 5 jaar gekozen worden en zij in deze periode het volk kunnen bespelen door niets te doen. De zekerheid moet naar het volk worden overgeheveld.'

0 comments:

Een reactie plaatsen