zaterdag 27 mei 2017

Kwestie opvolging granman Belfon Aboikoni: Groep Amina en groep Banai zijn verenigd, groep Aboikoni staat alleen

Krutu in Brokopondo aanzet tot oplossen slepend conflict over granmanschap Saamaka 

(Bron foto: ministerie van RO)
Minister Dikan:  'Interne probleem moet binnen de stam worden opgelost'


Als aanzet tot het oplossen van het slepende conflict over het granmanschap van de Saamaka stam is op initiatief van president Desi Bouterse een krutu gehouden in Brokopondo. Sinds het heengaan van granman Belfon Aboikoni in juni 2014 hebben drie personen zich opgeworpen als de nieuwe stamleider. Albert Aboikoni, Naze Amina en Frans Banai zijn ondertussen elk door hun respectieve aanhang op traditionele wijze ingewijd. Gestreefd wordt om een tweede krutu omstreeks 23 juni te beleggen. 

De delegaties hebben na vergaderd te hebben op 24 en 25 mei besloten dat ze teruggaan naar hun dorpen om te overleggen met de plaatselijke gemeenschappen.

Een belangrijke ontwikkeling in het proces om te komen tot een oplossing is dat de groep Amina en de groep Banai zich hebben verenigd, de groep Aboikoni staat vooralsnog alleen. Daardoor staan er nu in plaats van drie, nog slechts twee partijen tegenover elkaar, aldus het ministerie van Regionale Ontwikkeling (RO) vandaag, zaterdag 27 mei 2017 in een persbericht.

Bij de opening van de samenkomst heeft minister Edgar Dikan, die de president vertegenwoordigde, de deelnemers eraan herinnerd, dat zij dit interne probleem binnen de stam moeten oplossen. De regering zal geen partij kiezen en is niet van plan een oplossing van buitenaf te brengen. President Bouterse kijkt samen met de regering uit naar het moment waarop de stam in vrede met zichzelf zal zijn gekomen tot een enkele kandidaat. Hij zal volgens goed gebruik door de centrale overheid worden erkend als de hoogste vertegenwoordiger van de gehele Saamaka stam.

De regering heeft zich tot nu toe onthouden van enige inmenging in het conflict. Op grond daarvan is de regering ook niet ingegaan op de drie afzonderlijke verzoeken van deze groepen om de door hun naar voren geschoven kandidaat te erkennen als de officiële leider van de Saamaka stam.

Aangezien de spanning stijgende was, heeft de regering besloten partijen bij elkaar te brengen in een poging de impasse via dialoog te doorbreken. De regering heeft op 24 mei alle hoofdkapiteins of hun vervangers ontvangen in het multifunctioneel gebouw van Brokopondo Centrum voor een bijeenkomst. Elke delegatie bestond formeel uit drie personen. Het staatshoofd liet zich vertegenwoordigen door minister Dikan. Hij werd ondersteund door zijn directeur Wensley Misiedjan (Duurzame Ontwikkeling Afro Surinamers Binnenland) en de districtscommissarissen Margaretha Malontie (Sipaliwini – Bestuursressort Pamaka/ Deken), Kenya Pansa (Brokopondo) en Armand Jurel (Sipaliwini – Bestuursressort Boven Suriname).

Misiedjan sprak na afloop van de krutu zijn erkentelijkheid uit voor de bereidwilligheid van de traditionele gezagsdragers, dat zij, ondanks de grote verschillen in inzichten toch bereid waren in dialoog te gaan. Hij hoopt dat het vervolgtraject even vreedzaam en vlot zal verlopen.

De regering stelt de vertegenwoordigers van het traditioneel gezag dankbaar te zijn, dat zij zonder aarzelen hebben ingestemd met het initiatief om in dialoog te gaan en dat zij massaal gehoor hebben gegeven aan de uitnodiging voor de krutu.

De regering blijft geloven dat de Saamaka gemeenschap zichzelf zal vinden en dat de krutu als overleg van oudsher een oplossing zal vinden. De Saamaka gemeenschap wordt opgeroepen het hoofd koel te houden en om de ingeslagen weg van dialoog te blijven volgen totdat er een aanvaardbaar resultaat is bereikt.

0 comments:

Een reactie plaatsen