vrijdag 5 mei 2017

Minister Hoefdraad erkent fouten bij uitvoering herwaardering onderwijsgevenden

'Salarissen van 11.000 tot 15.000 leerkrachten moesten worden aangepast en dat is niet simpel'


Minister Gillmore Hoefdraad van Financiën herhaalde donderdag in De Nationale Assemblee dat er fouten zijn gemaakt bij de uitvoering van de herwaardering van de leerkrachten. Deze worden allemaal gecorrigeerd. De ambtenaren zullen uiterlijk 15 mei een koopkrachtversterking krijgen van SRD 375 netto. De voorbereidingen zijn al begonnen op basis van een brief van de bewindsman. De missive van de Raad van Ministers wordt nog in orde gemaakt. Om tijd te winnen zijn de voorbereidingen getroffen, zo bericht Starnieuws vrijdag 5 mei 2017.

Hoefdraad legde uit dat salarissen van 11.000 tot 15.000 leerkrachten moesten worden aangepast. Het gaat niet om een simpele aanpassing. Ook enkele toelagen en sociale voorzieningen moesten worden herzien. Deze zaken moesten handmatig plaatsvinden, waardoor fouten zijn gemaakt, aldus de bewindsman.

Hij benadrukte, dat de regering zich zal houden aan gemaakte afspraken. Binnen korte termijn zullen de fouten tot het verleden behoren. Alle onderwijsgevenden zullen krijgen waar ze recht op hebben. 

De landsdienaren krijgen voor april, mei en juni Srd 375 netto. In juli wordt vakantiegeld uitbetaald. Vanaf augustus tot en met december ontvangen de ambtenaren Srd 500 netto bovenop hun salaris. Het gaat om koopkrachtversterking. In de tussentijd wordt er gewerkt aan definitieve salarissen. 

Hoefdraad legde verder uit, dat diverse gesprekken gevoerd zijn met de Centrale van Landsdienaren Organisaties (CLO), de Moederbond en de OSAV (Organisatie Samenwerkende Autonome Vakbonden). Sommige vergaderingen zijn voorgezeten door de president, de vicepresident en Hoefdraad. Verschillende ministers waren ook betrokken bij deze gesprekken. Over de betaling is er geen discussie en er zijn ook geen vragen over gesteld in de regeringsvergadering woensdag. De koopkrachtversterking wordt uit de begroting betaald.

0 comments:

Een reactie plaatsen