dinsdag 23 mei 2017

'MinOWC koopt uit loyaliteit duurder bij Combé Markt'

'Regering bevoordeelt Combé Markt uit loyaliteit voor miljoenen Srd’s middels gunningen die niet transparant zijn'

'Ik denk dat meneer Kalipdewsing als een plak-todo hangt bij de paarse partij'


Terwijl de samenleving gebukt gaat onder de genomen noodmaatregelen van de regering, blijven diverse schandalen zich opstapelen en is er geen sprake van transparantie bij aanbestedingen. Het is geen onbekend fenomeen dat regeringen projecten gunnen aan loyalisten en vrienden. 'De regering bevoordeelt Combé Markt uit loyaliteit voor miljoenen Srd’s middels gunningen die helemaal niet transparant zijn. Rancune en juridische intimidatie worden over het hoofd van de overige inschrijvers geslingerd, wanneer zij hiertegen een klacht proberen in te dienen', zegt een ondernemer, die anoniem wenst te blijven, vandaag, dinsdag 23 mei 2017, in het Dagblad Suriname. 

Uit klachten van deze en diverse andere ondernemers, schrijft het dagblad te hebben vernomen, dat openbare aanbestedingen van het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (MinOWC) al geruime niet transparant lopen. Zo worden de meeste projecten gegund aan ondernemingen die allemaal gelieerd zijn aan de firma Combe Markt van NDP’er Kries Kalipdewsing.

Een ondernemer, die uit vrees voor rancune anoniem wens te blijven, toont middels enkele stukken op welke manier veel goedkopere aanbiedingen door de Raad van Ministers (RvM) en in deze ook minister Robert Peneux van MinOWC overboord zijn gegooid om vervolgens Combe Markt voor enkele miljoenen duurder te ‘accommoderen’.

Uit één van de stukken die de bron overlegt, blijkt dat op 14 maart 2016, het ministerie zeker vijf gunningsposten heeft toegekend aan de hoogste bieder. Opmerkelijk is dat het hier gaat om vijf ondernemingen die allemaal gelieerd zijn aan Kalipdewsing. Voor computers ten behoeve van het IMEAO ging de gunning van Srd 9.395.000 naar J.C. Opmerkelijk is dat bij dit bestek de vier overige ondernemers veel minder hebben aangeboden. Het laagste bedrag dat een ondernemer voor dit product aanbood, was Srd 2.970.000. De anonieme ondernemer benadrukt, dat het om hetzelfde merk computers gaat die ook door hem zouden worden geleverd. 'Welke baat heeft de staat om zeker Srd 7 miljoen meer te betalen hiervoor?', vraagt de bron.

Ook bij de post schoonmaakmiddelen is de staat flink benadeeld. Hier hebben twee ondernemingen ingeschreven voor bedragen van Srd 378.125 en Srd 227.370. Het werk is uiteindelijk aan de ondernemer C.J gegund voor Srd 378.125. Ook voor het leveren van schoolmeubilair, zoals stoelen en tafels, heeft de staat een bedrag van Srd 7,5 miljoen betaald aan C.M. Dit, terwijl alle overige inschrijvers veel lager hebben geboden. Voor het leveren van materiaal voor kleuter en handenarbeid kreeg Combe deze gunning voor Srd 10 miljoen meer dan wat 4 andere inschrijvers hadden aangeboden. 'Als dit geen duidelijke vorm van corruptie is, dan weet ik het niet meer. Ik denk dat meneer Kalipdewsing daarom als een plak-todo hangt bij de paarse partij', aldus de ondernemer.

De bron voert aan, dat hij met zijn bedrijf in had geschreven voor een veel lager bedrag voor het leveren van schoolmeubilair. Deze spullen zou hij lokaal bij een Surinamer aanschaffen om zodoende ook het ‘Made in Suriname’ principe en lokaal ondernemerschap te stimuleren. Tot zijn verbazing werd dit werk uiteindelijk voor een miljoen Srd duurder gegund aan Combé Markt die de spullen van het buitenland heeft gehaald.

Kalipdewsing, met deze informatie geconfronteerd, ontkent niet dat hij gunningen bij het ministerie toegewezen heeft gehad. Volgens de ondernemer speelt naast het aspect van de prijs ook de kwaliteit en leveringstijd een rol. Wat deze aspecten betreft, doen de ondernemingen van hem en zijn kinderen het altijd op de afgesproken wijze. De Combe Markt-topman vindt niet dat er een probleem moet zijn, wanneer zijn kinderen ook inschrijven en het werk gegund krijgen. Het zijn volgens hem ten slotte ook ondernemers die hard werken. 'Ik ben een man van de NDP, blijf NDP’er en ik ondersteun de partij. Ik kan de straatacties van de vakbeweging en de rest van het bedrijfsleven daarom niet ondersteunen', zei Kalipdewsing tenslotte eerder.

Vlak voor de verkiezingen in 2015 verklaarde Kalipdewsing publiekelijk zijn onvoorwaardelijke steun aan het kabinet-Bouterse I. Hij bevestigde die steun niet alleen met zijn fysieke verschijning op politieke podia van president Desi Bouterses Nationale Democratische Partij (NDP), hij bracht ook praktisch zijn totaal personeel op de been in een mars ter ondersteuning van de kandidaat-parlementariërs Ashwin Adhin en Soeresh Algoe (zie foto).

Na de verkiezingen promoveerde Adhin van minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur tot vicepresident. Kalipdewsing benadrukt, dat hij nog 100 % achter deze twee voordrachten staat.

Het is de redactie van het dagblad gisteren na herhaaldelijk bellen niet gelukt een reactie van minister Robert Peneux los te krijgen. De bewindsman gaf de redactie in eerste instantie te kennen op een RvM-vergadering te zijn en geen reactie te kunnen geven. Hierna was hij niet meer bereikbaar voor commentaar.

0 comments:

Een reactie plaatsen