dinsdag 30 mei 2017

Miranda: ‘Ik heb geen tijd voor kleuterschoolspelletjes’

'Hoeveel vertraging moet ik hebben als scholen een halve meter onder water staan?'

Minister reageert op verwijten aan zijn adres van de SATCA


'Ik heb geen tijd voor kleuterschoolspelletjes.' Dit zegt minister Jerry Miranda van Openbare Werken, Transport en Communicatie (OWT&C) ten aanzien van de verwijten die de Suriname Air Traffic Controllers Association (SATCA) enkele dagen geleden aan zijn adres heeft gemaakt. De bond heeft het vertrouwen in de bewindsman opgezegd, omdat er steeds vertragingstactieken vanuit het ministerie zouden worden gehanteerd, zo bericht het Dagblad Suriname dinsdag 30 mei 2017. 

'Ik ben een minister. Als ik iets niet wil, dan zeg ik de persoon duidelijk dat ik dat niet ga doen. Hoeveel vertraging moet ik hebben als scholen een halve meter onder water staan?', stelt de minister.

Miranda voert aan, dat hij deze week nog de bond zal ontvangen om de pijnpunten te bespreken. 'De afgelopen weken hadden wij een overmachtssituatie met wateroverlast, maar deze week en de komende week zullen wij de achterstand van gesprekken met alle bonden en raden van commissarissen van parastatale bedrijven inlopen. De SATCA wordt als eerste ontvangen', aldus de minister.

Miranda voegt eraan toe, dat hij niet begrijpt hoe een bond het vertrouwen in hem kan opzeggen als die hem nooit heeft ontmoet. Hij denkt dat het meer gaat om een Babylonische spraakverwarring. 'Ik begrijp het, om iets af te dwingen moet je soms wat krasse taal gebruiken. Maar wij moeten sportief zijn. Ik hou er wel rekening mee', aldus de minister.

De algemene ledenvergadering van de SATCA is gebelgd over de vertragingstactieken die zouden worden gebruikt. De noden van de leden worden, naar hun gevoel, niet serieus genomen. Er is dan ook meteen door de leden bepaald, dat er op korte termijn vakbondsmiddelen zullen worden aangekondigd, waarbij volledige afsluiting van het luchtruim niet is uitgesloten.

Faizel Baarn, hoofd van de Luchtvaartdienst, ziet geen dreiging en gevaar indien de SATCA de daad bij het woord voegt en inderdaad overgaat tot het gebruiken van vakbondsmiddelen. 'Naast het staken zijn er ook andere vakbondsmiddelen die men zou kunnen gebruiken', zegt Baarn. Hij zegt verder, dat hij eerder ook persoonlijk de grieven van de bond heeft mogen aanhoren. Echter, wat de communicatie tussen de minister en de SATCA betreft, kan hij weinig zeggen aangezien hij niet direct als partij betrokken is bij de onderhandelingen.

De aangekondigde verhogingen zijn volgens de bond niet genoeg. De SATCA wil een herwaardering en beschrijving van de functie van de leden. Bij het doorvoeren van FISO (Functie Informatiesysteem van de Overheid) in 2008 is volgens de bond geen rekening gehouden met tal van zaken, waardoor een luchtverkeersleider in Suriname anno 2017 zeer ondergewaardeerd is.

'Volgens verschillende staatsbesluiten is de afdeling Luchtverkeersleiding opgenomen in de classificatie van essentiële landsdienaren/groepen, zoals de politie, de brandweer, de verpleging, enzovoorts. De overheid dient zodanige werkomstandigheden te creëren, zodat deze groepen werknemers tevreden en gemotiveerd hun werk kunnen doen. Echter blijkt uit de waardering en het gedrag jegens de werknemers dat men geen behoorlijk bestuur kan voeren en bonden vaak worden gedwongen het uiterste middel te gebruiken', aldus de bond.

0 comments:

Een reactie plaatsen