woensdag 31 mei 2017

Misiekaba (NDP): 'Waarom heeft Suriname ruim 80 beurzen Turkije niet kunnen invullen?'

'Turkije blijft een land waarmee je rekening moet houden'


In De Nationale Assemblee zijn gisteren vragen gesteld over het feit dat niet altijd gebruik is gemaakt van studiebeurzen die door landen zijn aangeboden. Deze kwestie kwam ter sprake tijdens de openbare behandeling van samenwerkingsverdragen tussen Suriname en Turkije en Equatoriaal Guinea.

De voorzitter van de commissie van rapporteurs, André Misiekaba (NDP), merkte op, dat zonder dat de overeenkomst nog is geratificeerd door het parlement, Turkije ruim tachtig studiebeurzen aan Suriname beschikbaar had gesteld. Hij vroeg de regering 'waarom Suriname die beurzen niet heeft kunnen invullen'. 

Er circuleren geluiden, aldus Starnieuws vandaag, woensdag 31 mei 2017, dat het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur in gebreke is gebleven dat te doen. Misiekaba noemt dit onacceptabel, omdat constant en bijna bij elke begrotingsbehandeling, de regering aanvoert dat de overheid te kampen heeft met capaciteitsproblemen bij de uitvoering van sommige beleidsmaatregelen. Wat de zaak volgens hem erger maakt, is 'dat het open beurzen waren en dat Suriname zelf mocht invullen op welk gebied wij de mensen konden laten studeren'.

Misiekaba vindt dat aangezien het ministerie van Buitenlandse Zaken een coördinerende rol heeft, het ook de taak heeft om na te gaan in hoeverre afspraken met bevriende landen door andere ministeries worden nageleefd. Misiekaba voerde verder aan, dat Turkije in economisch opzicht een sterk land is, maar dat er 'politieke gevoeligheden' zijn rondom dit land, met name in Europa. Onder meer de stroeve uitvoering van afspraken met de Europese Unie over de migrantenproblematiek zorgt voor spanningen. 'Toch blijft Turkije een land waarmee je rekening moet houden.'

Misiekaba wilde van de regering weten waarom luchtvaart niet is opgenomen in de overeenkomst, aangezien Turkije zich op dat gebied sterk heeft ontwikkeld.

0 comments:

Een reactie plaatsen