donderdag 18 mei 2017

Moblisatie voor volksprotest op 20 mei in Grun Dyari in volle gang

Doel manifestatie afdwingen van onmiddellijke ombuiging van het beleid


De Pertjajah Luhur (PL )wil twintig bussen uit Nickerie inzetten voor het volksprotest van zaterdag aanstaande. Uit andere districten komen ook bussen, zegt Assembleelid William Waidoe vandaag, donderdag 18 mei 2017, op Starnieuws.

De Algemene Bevrijdings- en Ontwikkelingspartij (ABOP), de Nationale Partij Suriname (NPS), de Pertjajah Luhur en de Vooruitstrevende Hervormingspartij (VHP), zijn druk bezig via hun structuren bussen te regelen voor het volksprotest op 20 mei, die in Grun Dyari - het NPZ-partijcentrum in Paramaribo - wordt gehouden, zegt Waidoe.

Hij vindt het belangrijk dat de regering naar het volk luistert. Waidoe zegt duidelijk gemerkt te hebben dat de regering systematisch probeert het fundamentele recht van burgers om te protesteren te onderdrukken. Zo is bij de eerste aanvraag voor het protest in Nickerie op 28 april pas om elf uur die dag aangegeven dat vergunning is verleend. Voor het protest van zaterdag 6 mei is dan weer geen vergunning verstrekt, met als reden de Nicopa Rally. De parlementariër is daarover niet te spreken.

'Ik ben benieuwd wat de regering nog meer uit de kast zal halen. Ik ben wel oprecht overtuigd dat rechtvaardigheid zal zegevieren.'

Diverse groepen hebben hun ondersteuning aan het volksprotest toegezegd. Zo zullen leden van de Bond van Leraren (BvL) en de Alliantie voor Leerkrachten in Suriname (ALS) de manifestatie op 20 mei ondersteunen. 'We gaan niet als organisatie, maar als individuele burgers meedoen aan dit protest', zegt Wilgo Valies, voorzitter van de BvL/ALS.

Diverse organisaties zijn geïnformeerd over de opzet van de protestmanifestatie. De BvL en de ALS zijn het er unaniem over eens, dat de zaken waarvoor de politieke organisaties strijden gemeenschappelijk zijn met die van de vakbeweging. 'Ook hebben de politieke partijen ons fysiek ondersteund tijdens de afgelopen protestdagen van de vakbeweging', licht Valies toe.

Ook de Partij voor Democratie en Ontwikkeling (PDO), onder voorzitterschap van Waldi Nain, heeft aangegeven de protestmanifestatie te ondersteunen. 'We willen verandering in de situatie. Het volk kan dit niet meer volhouden. Laat de president alvast optreden tegen de corruptelingen in zijn omgeving', zegt Nain.

De gezamenlijke oppositie heeft diverse groepen ook geïnformeerd over het doel van de manifestatie. Het gaat hierbij om het afdwingen van de onmiddellijke ombuiging van het beleid. De verdere verarming van het volk moet een halt worden toegeroepen.

0 comments:

Een reactie plaatsen