zaterdag 20 mei 2017

NDP-fractieleider Misiekaba heeft nog geen eenduidige standpunten gehoord van oppositie

'Geen moeite met informeren achterban, maar regering naar huis sturen is een andere zaak'

'Standpunt van ABOP en NPS is voor mij onduidelijk'


NDP-fractieleider André Misiekaba vindt het normaal dat politieke partijen van tijd tot tijd hun achterban informeren over hun opvattingen over diverse zaken. Ook de NDP heeft politieke manifestaties gehouden toen ze in de oppositie zat. Hij heeft geen moeite met informeren van de achterban, maar de regering naar huis sturen, is een andere zaak. 

De politicus zegt vandaag, zaterdag 20 mei 2017, op Starnieuws dat hij benieuwd is naar de boodschap die vandaag gegeven zal worden, want tot nu toe heeft hij geen eenduidige standpunten gehoord.

Misiekaba zegt dat Paul Somohardjo van de Pertjajah Luhur het heeft over de regering naar huis sturen, terwijl de VHP aangeeft dat het beleid moet worden omgebogen. Het standpunt van ABOP en NPS is voor hem onduidelijk.

In het begin is er actie gevoerd om de eisen van het Internationaal Monetair Fonds (IMF). Dit is nu van de baan, aangezien de regering de overeenkomst heeft beëindigd. Dit betekent niet dat de regering duidelijk moet aangeven op welke wijze diverse zaken, waaronder het afbouwen van de subsidies, zal plaatsvinden.

Er moeten volgens Misiekaba afspraken gemaakt worden met het bedrijfsleven en de vakbeweging. Ook al is de ergste crisis voorbij, 'wij zijn er nog niet'.

Hij haalt aan dat de regering enorm heeft moeten bezuinigen. Het begrotingstekort is van 12 naar 6% teruggebracht. Dit houdt in dat diverse werkzaamheden zijn blijven liggen. Er moet een duidelijk pakket van maatregelen komen om de economie verder gezond te maken. Afbouw van subsidies is nodig en er moet overgegaan worden tot steunen van mensen die de hulp hard nodig hebben. Zo moeten niet de bustarieven gesubsidieerd worden, maar er moet subjectsubsidie gegeven worden, want mensen die het wel kunnen missen, moeten de marktconforme tarieven betalen.

Ook de brandstofsubsidie kan volgens Misiekaba niet worden teruggedraaid, want de Staat had nauwelijks inkomsten meer uit de olieverkopen. Misiekaba zegt verder, dat ondanks dat de economie zich aan het herstellen is en de ergste crisis voorbij is, er nog veel gedaan moet worden. Zo is het belangrijk om het ambtenarenapparaat af te slanken. Er moet met de vakbeweging om de tafel gezeten worden om na te gaan welke mogelijkheden aan ambtenaren gegeven worden opdat zij met behoud van salaris en voorzieningen in de productiesector een bestaan kunnen opbouwen. De dubbele banen van ambtenaren moeten ook aangepakt worden. De Sociaal Economische Raad moet betrokken worden om de economie structureel gezond te maken.

0 comments:

Een reactie plaatsen