dinsdag 9 mei 2017

'Niemand verstaat Cubaanse arts werkzaam op RGD-poli Tijgerkreek'

'Hoe kunnen ze iemand zetten die je niet verstaat?'


Het Dagblad Suriname bericht dinsdag 9 mei 2017 te zijn benaderd door enkele bewoners van Saramacca en in kennis gesteld, dat in de RGD-poli aan de Catharina Sophia te Tijgerkreek een poli-arts te werk gesteld is die noch het Nederlands, noch het Sranantongo machtig is. De arts is van Cubaanse afkomst en kan zich moeilijk uitdrukken. Hierdoor kan hij de cliënten die behandeld moeten worden ook niet helpen. 

'Het is gewoon onmogelijk die man uit te leggen wat je precies scheelt. Hoe kunnen ze iemand zetten die je niet verstaat', verklaart een cliënt. Er zou ook geen tolk voor de man geregeld zijn, die hem zou kunnen bijstaan.

Het Dagblad Suriname nam contact op met PR-hoofd Harriete Neslo van de Regionale Gezondheidsdienst (RGD), die aangeeft dat de arts reeds twee jaren de functie bekleedt. 'Hij heeft in het binnenland gewerkt en het is echt niet zo dat hij helemaal niet te verstaan is. Hij is inderdaad het Nederlands niet machtig, maar hij kan wel degelijk Sranantongo en Engels praten. De man is echt niet vers uit Cuba. Hij heeft twee jaren eerder in Suriname gewerkt, waarna hij vertrok naar Cuba en weer is teruggekomen. Maar, voordat hij begon op Saramacca, heeft hij drie maanden stage gelopen', zegt Neslo.

Een van de redenen waarom hij geplaatst is op deze post, is omdat er in Catharina Sophia veel Guyanezen wonen die Engels praten. Verder wonen er Surinamers van Hindoestaanse afkomst die in principe het Sranantongo ook kunnen praten en verstaan. 'Indien er Hindoestaans met hem gesproken wordt, zal hij dat niet verstaan.'

Volgens Neslo is de arts inderdaad alleen daar, waardoor het kan gebeuren dat cliënten lang moeten wachten om aan de beurt te komen. 'De taalbarrière zal zich doen gelden, omdat hij twee tot drie maal over bepaalde vragen gaat, met betrekking tot de vaststelling van de diagnose. Ook zal hij moeten wennen aan alleen Sranantongo praten, omdat hij eerder het Saramacaans machtig is', zegt Neslo. In dit geval adviseert het PR- hoofd, dat men een beetje geduld betracht. Er zal weldra voor gezorgd worden, dat er een tweede arts geplaatst wordt, waardoor de werkdruk hopelijk afneemt.

Verder is aangegeven, dat deze arts zijn werk goed doet en er geen klachten zijn met betrekking tot de behandeling. Als optie kan in ieder geval wel voor gezorgd worden, dat hij vergezeld wordt van een verpleegster, die hem kan helpen bij het praten met de cliënt, indien de cliënt daar geen problemen mee heeft.

0 comments:

Een reactie plaatsen