zaterdag 6 mei 2017

Nieuwe regering Curaçao heeft zeven thema's als prioriteit vastgesteld

Thema's worden naar verwachting in regeerakkoord opgenomen


Voor de nieuwe regering wordt een zevental thema’s prioritair geacht, die in het regeerakkoord moeten worden opgenomen. Hierbij worden ook aandachtspunten van andere partijen die in de Staten worden vertegenwoordigd opgenomen. Deze gemeenschappelijke prioriteiten worden vervat in een visie op de ontwikkeling van Curaçao en een concrete aanpak die in relatie staat tot de uitdagingen waarvoor Curaçao zich gesteld ziet. 

'Daarmee zal een stevige basis gelegd moeten worden voor een stabiel en betrouwbaar bestuur van Curaçao', aldus het Kabinet van de Gouverneur, zo bericht het Antilliaans Dagblad zaterdag 6 mei 2017.

Naar aanleiding van de consultaties die gouverneur Lucille George-Wout deze week heeft gehouden zijn deze zeven thema’s als prioriteit aangemerkt:

- vergroting van het vertrouwen van de burger in politiek en openbaar bestuur, alsook het zorgen voor continuïteit in het bestuur; 
- het bevorderen van een stabiele economische groei, waardoor perspectief bestaat op de toename van welvaart, welzijn en verkleining van de economische tweedeling in de samenleving; 
- verbetering van de kwaliteit van het onderwijs;
- het ontwikkelen van een stringent veiligheidsbeleid; 
- continueren van houdbare overheidsfinanciën; 
- een integrale aanpak van de financiële en inhoudelijke problematiek binnen de gezondheidssector; en 
- de ontwikkeling van een duidelijke visie op de wijze waarop een effectievere samenwerking tussen de landen van het Koninkrijk gestalte kan krijgen. 

0 comments:

Een reactie plaatsen