donderdag 4 mei 2017

Nog geen ministerieel besluit inzake koopkrachtversterking ambtenaren

Minister Hoefdraad: 'Uitbetaling koopkrachtversterking aan ambtenaren tegen 15 mei'

Vraagtekens over uitbetaling van de verhoging: zo'n Srd 15 miljoen per maand....


Binnen de Raad van Ministers (RvM) is nog geen besluit genomen over de koopkrachtversterking die overeengekomen is tussen minister Gillmore Hoefdraad en de Centrale van Landsdienaren Organisaties (CLO), de Moederbond en de OSAV (Organisatie Samenwerkende Autonome Vakbonden). Inmiddels is er een schrijven van de minister naar collega's, dat de uitbetaling van de koopkrachtversterking aan ambtenaren tegen 15 mei zal worden verricht. Dit meldt Starnieuws vandaag, donderdag 4 mei 2017.

Bij de herwaardering van de leerkrachten, die overigens niet volgens de toezeggingen is uitgevoerd, heeft de RvM wel fiat gegeven. De leden van de Bond van Leraren en de Alliantie voor Leerkrachten in Suriname hebben de lessen na de Paasvakantie niet hervat. Zij zijn twee dagen al in protestvergadering bijeen. Ook voor vandaag zijn de leerkrachten opgeroepen om zich aan te melden in Mata Gauri aan de Kwattaweg.

In een schrijven vraagt minister Hoefdraad aan zijn collega's om de loonadministratie de nodige instructies te geven waardoor Cebuma (Centraal Bureau Mechanische Administratie) die de salarisstrookjes moet uitdraaien, tijdig kan beschikken over de verdere verwerking.

(Met dank aan Starnieuws)
De minister geeft aan dat de regering besloten heeft om per 1 april de koopkrachtversterking van Srd 375 extra, aan alle landsdienaren en aan hen gelijkgestelden, met uitzondering van onderwijsgevenden, te betalen als koopkrachtversterking.

Starnieuws schrijft verder te hebben vernomen, dat gisteren tijdens een regeringsvergadering veel vragen gesteld zijn over de betaling. Deze koopkrachtversterking zal ongeveer Srd 15 miljoen per maand kosten. Het geld moet uit de begroting van diverse ministeries worden betaald. De begroting voor dit jaar moet nog worden behandeld in De Nationale Assemblee. Het extra bedrag is niet opgebracht op de begroting van vorig jaar.

0 comments:

Een reactie plaatsen