donderdag 11 mei 2017

Nog steeds veel wantrouwen bij leerkrachten tegenover de regering

Leerkrachten werken voorlopig niet mee aan inhaalprogramma's


Hoewel het onderwijs vanaf vandaag wordt genormaliseerd, heerst er nog een zekere mate van wantrouwen bij leerkrachten tegenover de regering. De Bond van Leraren en de Alliantie van Leerkrachten in Suriname hebben gisteren tijdens een algemene ledenvergadering besloten om de actie op te heffen. Dat gebeurde na een schriftelijke mededeling van de vicepresident over besluiten van de regering voor uitbetaling van de herwaarderingslonen per eind mei, zo schrijft de Ware Tijd vandaag, donderdag 10 mei 2017.

Bondsvoorzitter Wilgo Valies zei echter tijdens een persconferentie, dat het besluit om de staking op te heffen op een fragiele basis rust, omdat er nog steeds wantrouwen is tegenover de regering. Hij heeft de leerkrachten daarom opgeroepen om voorlopig niet mee te werken aan inhaalprogramma's. De bereidheid om wel daaraan mee te werken zal er pas zijn, wanneer het herwaarderingsloon eind mei daadwerkelijk zal zijn uitbetaald.

Valies heeft op de persconferentie tal van problemen opgesomd waarmee leerkrachten geconfronteerd worden. Deze variëren van gebrekkige werkomstandigheden tot de wijze waarop de werknemers worden behandeld door hun meerdere. Hij verwees met het laatste naar onder meer hoofden bij de onderwijsbureaus en schoolhoofden.

'Als we merken dat er rancuneuze maatregelen getroffen worden tegen leerkrachten die de afgelopen periode in actie zijn geweest, zijn we weer op de barricade', waarschuwde de bondsvoorzitter.

0 comments:

Een reactie plaatsen