maandag 1 mei 2017

NPS: 'Strijd van arbeiders is systematisch door huidige regeerders om zeep geholpen'

'Ernstige terugval verworven rechten en leefomstandigheden van werkende klasse'


De strijd van arbeiders voor betere werk- en leefomstandigheden is systematisch door de huidige regeerders om zeep geholpen. Op de Dag van de Arbeid constateert de Nationale Partij Suriname (NPS) ernstige terugval van verworven rechten en leefomstandigheden van de werkende klasse in ons land. De NPS herinnert eraan dat het belangrijkste kenmerk van deze dag de strijd, die gevoerd werd voor invoering van de achturige werkdag, is. 

Die strijd begon in 1889 als herdenking van de moord op demonstrerende stakers in Chicago in 1888. Er is sindsdien wereldwijd rekening gehouden met de werkomstandigheden van arbeiders en is gepleit voor een rechtvaardige samenleving. 

In Suriname werd deze dag in 1970 door premier tevens minister van Arbeid Jules Sedney geproclameerd en uitgeroepen tot nationale feestdag. 

Vakbonden hebben met de instelling van de dag steeds een hogere levensstandaard, betere gezondheids- en veiligheidsvoorzieningen en groter respect voor de rechten van de werkende klasse voor ogen gehad. 

Wie gedacht had dat hetgeen bereikt was zou moeten leiden tot betere perspectieven, heeft dat verkeerd ingeschat. De Surinaamse situatie laat zien dat de werkende klasse, vanwege het verkeerd beleid van de huidige machthebbers, zich genoodzaakt ziet meerdere banen te hebben. Dat betekent dat zij elke dag noodgedwongen langer dan acht uren werken en vaak niet eens met het gewenste resultaat van een beter leven. 

Werken is een situatie geworden van overleven. De waardigheid van individuen op vele fronten in hiermee ernstig aangetast. Een goed deel van het volk is verworden tot bedelstaf of is afhankelijk van de wil van anderen om het hoofd boven water te kunnen houden. Daarnaast blijken de zekerheden op gezondheidsgebied te zijn weggevallen. 

Naast een schraal verzekeringspakket vanuit de regering, moeten burgers nu ook bijbetalen voor belangrijke medische voorzieningen. Het door de huidige regering aan geboden sociaal contract blijkt nu een economische strop te zijn geworden voor het volk. 

Verontrustend is, dat anno 2017 een periode markeert van grote splitsingen tussen de regering en belangrijke delen van de vakbeweging, het bedrijfsleven en de politiek. Het gaat in deze uitgerekend om de groepen die in tripartiet verband moeten zorgen voor de verbetering van de positie van alle Surinamers en de ontwikkeling van ons land. 

 De NPS is van oordeel dat gezien de zorgwekkende ontwikkelingen en de blijvende achteruitgang op elk gebied, wij het tegenover onszelf verplicht zijn om de strijd voor betere werk- en leefomstandigheden te voeren. Dit om de toekomst van onszelf en de komende generaties veilig te stellen. Zij wenst alle Surinamers in dat kader een bezinningsvolle Arbeidersdag toe. 

De NPS 
Dr. Gregory Rusland,
Voorzitter

0 comments:

Een reactie plaatsen