vrijdag 26 mei 2017

NPS-voorzitter Rusland hekelt politieke stijl regering van financiële roekeloosheid

'Mensen en belangrijke instituten/structuren van ons land zijn systematisch kapot gemaakt'

'Om de macht te behouden, worden burgers afhankelijk gemaakt middels een pakkettensysteem'


Dat Suriname anno 2017 in een diep dal is terecht gekomen, was sinds de verkiezingen in 2015 voorspeld. Dit zegt NPS-voorzitter Gregory Rusland donderdag 25 mei 2017 op Starnieuws. Het is volgens de politicus evident geworden, dat politieke avonturiers die al in 2010 regeermacht kregen, bij een overwinning in 2015 Suriname in een sfeer zouden brengen van armoede en chaos op het gebied van onder andere de financiële, veiligheids- en gezondheidssectoren. 'Dit uit zich in financieel-economisch en sociaal-maatschappelijke achteruitgang.'

Hij hekelt de politieke stijl van de regering die een houding uitstraalt van financiële roekeloosheid en het behartigen van enge partij- en vriendjesbelangen. 'Mensen en belangrijke instituten/structuren van ons land zijn systematisch kapot gemaakt.'

Om de macht te behouden, worden burgers volgens Rusland afhankelijk gemaakt middels een pakkettensysteem. 'Het feit dat de huidige president officieel heeft aangekondigd dat de regering het aantal pakketten van 5.000 zal verdubbelen naar 10.000 per week, is een duidelijk teken dat het niet goed gaat in ons land en dat burgers dagelijks armer worden.'

De schade die nu reeds is toegebracht binnen de samenleving, mag volgens Rusland niet worden onderschat. Er is geen greintje respect voor wet en recht. De sociale en economische onrust heeft invloed op de werkgelegenheid, productie en schept een onzeker klimaat waardoor het vertrouwen in de politiek wordt ondermijnd. Door het gedrag van de huidige machthebbers wordt het lot van vele hardwerkende mensen op de proef gesteld, stelt Rusland.

Ondanks deze pijnlijke realiteit, gelooft hij, dat de burgerij met de dag bewuster wordt en zich verder tegen dit beleid zal uitspreken. Nu al zijn de bewegingen in die richting merkbaar. Binnen de NPS wordt beleid gevoerd en ingezet om het verdere verval van Suriname te helpen voorkomen.

Sinds haar oprichting in 1946 heeft de NPS zich ervoor beijverd om een solide economische basis te leggen waarop Surinamers kunnen voortbouwen, stelt Rusland. 'Ook nu is zij gereed om, wanneer zij de gelegenheid krijgt om een bijdrage te leveren op basis van geaccepteerde uitgangspunten, ons volk uit de blubber te halen. Onder de uitgangspunten kunnen eerbiediging van de rechtsstaat, verantwoordelijk beheer van onze financiën, toekomstgerichte en verantwoorde besluiten op sociaal en onderwijs gebied en anderen, genoemd worden.' 

0 comments:

Een reactie plaatsen