woensdag 31 mei 2017

Onrust en actie(-dreiging) binnen ziekenhuizen

Bond bij Diakonessenhuis voert actie: Geen zicht op verbetering financiële positie werknemers

Bij 's Lands Hospitaal en AZP hebben bonden regering een ultimatum gesteld


De bond bij het Diakonessenhuis voert vanochtend, woensdag 31 mei 2017, vanaf zeven uur actie. Bondsvoorzitter Robby Naarendorp zegt op Starnieuws, dat er tot nu toe geen zicht is op verbetering van de financiële positie van de werknemers. De bondsleden willen niet alleen de koopkrachtversterking die de regering gegeven heeft aan ambtenaren. Zij willen het bedrag in hun loon geïncorporeerd zien. Er zijn mensen die binnen een jaar en anderen in twee jaar met pensioen gaan. Die hebben geen structurele verhoging van hun salaris als het alleen om koopkrachtversterking gaat, aldus Naarendorp. 

De regering heeft personeel bij overheidsziekenhuizen toegezegd een koopkrachtversterking, zoals de ambtenaren die hebben gekregen. Het gaat om maandelijks Srd 375 van april tot en met juni. Van augustus tot en met december wordt het bedrag Srd 500 per maand. Intussen wordt nagegaan hoe het bedrag per 1 januari 2018 in het loon wordt opgenomen.

Naarendorp zegt dat de particuliere ziekenhuizen hetzelfde voelen als de overheidsziekenhuizen. De regering komt de overheidsziekenhuizen tegemoet, maar het Diakonessenhuis en St. Vincentius ziekenhuis hebben nog geen antwoord gekregen op een schrijven van de directie. Naarendorp voert aan, dat de ziekenhuizen geen toestemming krijgen van de regering om de ligdagtarieven te verhogen.

'Van waar moeten de ziekenhuizen dan de extra kosten halen om werkers te betalen?' De vakbondsleider voert aan dat de tarieven allang achterhaald zijn. 'Wij hebben al meegemaakt dat verpleegkundigen van particuliere ziekenhuizen naar overheidsziekenhuizen zijn vertrokken. Nu zal het weer hetzelfde gebeuren als de particuliere ziekenhuizen niet inkomen.'

Om ambtenaren en leerkrachten tegemoet te komen, verhoogt de regering wel de brandstofprijs, die marktconform is geworden. 'Maar, de ligdagtarieven mogen niet worden verhoogd. De werkers van de particuliere ziekenhuizen hoeven geen herwaardering te krijgen van de regering. De bond zal vanochtend in elk geval een duidelijk signaal geven aan de regering.'

De bond bij 's Lands Hospitaal en het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP) hebben de regering een ultimatum gesteld dat vandaag afloopt.

Imro Edam, voorzitter van de bond bij 's Lands Hospitaal zegt, dat tot nu toe geen zicht is op uitbetaling van de koopkrachtversterking en de lump sum. De leden nemen morgen een besluit over verdere acties.

'Het ziet er niet mooi uit voor de ziekenhuizen. Overal zijn er problemen. Er breken donkere dagen aan binnen de gezondheidszorg', stelt Edam. Hij zegt dat de bonden van 's Lands Ziekenhuis en AZP samenwerken. Maar, bij 's Lands zijn er meer problemen, want de regering heeft gevraagd om geduld te betrachten tot eind juni voor de uitbetaling van de lump sum, die al in maart moest worden betaald. Op 31 maart zou er al actie worden gevoerd, maar het bestuur kreeg een telefoontje van het ministerie van Volksgezondheid voor een onderhoud met raadsadviseurs op het Kabinet van de President. Edam voert aan, dat er eerder gesprekken gevoerd zijn met de raadsadviseurs, maar er is nog steeds geen oplossing in zicht.

Er is een brief verzonden aan de regering met een ultimatum. De bond bij 's Lands Hospitaal zal morgenmiddag om een uur een algemene ledenvergadering beleggen. Als er nog niet uitbetaald is, dan zal bepaald worden wat de verder te ondernemen stappen zullen zijn. Ook het ultimatum bij AZP verloopt. 'Als er geen oplossing komt, zal het niet mooi uitzien', zegt Edam.

0 comments:

Een reactie plaatsen