vrijdag 19 mei 2017

Ontwikkelingsplan eindelijk door regering ingediend bij De Nationale Assemblee

'Wij hadden dit liever eerder binnengekregen, maar wij zijn blij dat het er is'


De regering heeft gisteren officieel haar Ontwikkelingsplan ingediend bij De Nationale Assemblee. 'Wij hadden dit liever eerder binnengekregen, maar wij zijn blij dat het er is', zegt voorzitster Jennifer Geerlings-Simons vandaag, vrijdag 19 mei 2017, in de Ware Tijd. 

De regering heeft veel kritiek gekregen, omdat het meerjaren strategisch document lang op zich heeft laten wachten. Hierdoor moest ook de behandeling/goedkeuring van de begroting van 2017 worden uitgesteld. Een teken van een gebrek aan het vermogen om te plannen en een gebrek aan transparantie, luidt de kritiek die vaak vanuit de oppositie en door critici wordt geuit, aldus de Ware Tijd.

Maar, de parlementsvoorzitster wijst erop, dat het Ontwikkelingsplan geldig zal zijn vanaf januari 2017. Daarnaast had de regering de handen vol aan het samenstellen en uitvoeren van het Economisch Herstel- en Stabilisatie Plan (EHSP). Het gaat volgens haar om zaken waarvoor veel tijd en werk nodig zijn.

Ook over de kritiek rond het beëindigen van de samenwerking met het Internationaal Monetair Fonds, waarop het EHSP gestoeld is, is ze het oneens. 'Zelfs voordat wij de overeenkomst met het IMF hadden bereikt, heeft het parlement zich verplicht om cruciale wetten dit jaar goed te keuren.' Over onder andere de Anti-Corruptie Wet, een moderne Comptabiliteitswet en een nieuwe Openbare Aanbestedingswet zijn afspraken tussen het parlement en de regering voor indiening of (verdere) behandeling dit jaar.

0 comments:

Een reactie plaatsen