zaterdag 20 mei 2017

Oppositiepartij DOE neemt deel aan protestmanifestatie in Grun Dyari 20 mei

Accent voor DOE ligt op een beter Suriname voor alle Surinamers


Oppositiepartij DOE neemt zaterdag ook deel aan de protestmanifestatie die wordt georganiseerd door de NPS, PL, ABOP en VHP. Dat stelt de partij in een vrijdagnmiddag 19 mei 2017 uitgebracht persbericht. Aangegeven wordt dat recentelijk de DOE-fractie in het parlement concrete vragen aan de regering heeft gesteld en aanbevelingen gedaan met betrekking tot herstel van de crisissituatie waarin het land zich bevindt. 

DOE acht het nodig niet slechts in het parlement, maar ook daarbuiten in te spelen op de uitdagingen waarvoor veel Surinamers zich momenteel geplaatst zien. Voor de partij ligt het accent steeds op een beter Suriname voor alle Surinamers. Daarom is besloten mee te doen aan het volksprotest in het NPS-centrum Grun Dyari.

Volgens DOE heeft de regering lange tijd ontkend dat er sprake was van een crisis. Men koos ervoor in de topjaren van de goud- en olie-inkomsten ondoordacht uit te geven. 'Bij goed bestuur is men zich echter bewust dat ook in goede tijden, goed beleid nodig is en geen mismanagement. Helaas is er de afgelopen tijd veel geld geleend omdat eerder veel is uitgegeven', aldus de partij.

'Het leningenbeleid baart grote delen van de natie zorgen. Er zijn nog steeds leveranciers en aannemers die wachten op uitbetaling van de overheid. Zelfs personen die goederen en diensten geleverd hebben aan Carifesta 2013 horen daarbij. Er gaan bedrijven failliet en er zijn helaas ondernemers die naar landen vertrekken met een stabiele economie. Guyana is voor sommigen een goed alternatief evenals Colombia en Costa Rica, stelt DOE. Mensen met een beperking, waarvan een groot deel slechts Srd 325 aan financiële bijstand ontvangt, zijn niet in staat medicamenten te betalen. Hetzelfde geldt voor seniore burgers die hiermee geconfronteerd worden. Tegelijk stapelen de corruptieschandalen zich op en wordt door de regering geen actie ondernomen om deze zaken aan te pakken.'
'CLAD-rapporten (Centrale Landsaccountantsdienst) liggen er fu soso, terwijl er onder meer op basis daarvan moet worden gehandeld. Suriname is voor miljoenen benadeeld, terwijl de president zich bij herhaling heeft uitgesproken tegen corruptie en dat hij alles in het werk zou stellen om dit euvel te bestrijden. In januari 2017 werd dit refrein opnieuw door hem herhaald.'

De partij somt tal van andere zaken op die haar heeft doen besluiten deel te nemen aan de protestmanifestatie.

0 comments:

Een reactie plaatsen