woensdag 24 mei 2017

Oud-commissaris van politie Utrecht Georgine Acton leidt proces tot verzelfstandiging penitentiaire inrichtingen

Management Team van KPA zeer positief over plan van aanpak


Georgine Acton (72), voormalig commissaris van politie in Utrecht, zal het proces tot verzelfstandiging van de penitentiaire inrichtingen afronden. Zij is hiertoe bereid gevonden, blijkt uit een persbericht van het ministerie van Justitie en Politie, aldus Starnieuws vandaag, woensdag 24 mei 2017. 

Minister Eugene van der San van Justitie en Politie heeft gisteren met de leiding van het Korps Penitentiaire Ambtenaren (KPA) in een vervolggesprek de kwestie van de verzelfstandiging wederom besproken. Daarbij is een plan van aanpak aangeboden, welk door het Management Team van het KPA als zeer positief wordt ervaren, zegt het ministerie.

Volgens het plan van aanpak zal een functionaris met de leiding worden belast. Dit betekent dat deze functionaris de trekker is tot de formalisering van de verzelfstandiging.

Ter informatie:

http://www.vijfeeuwenmigratie.nl/georgine-acton-eerste-en-enige-zwarte-topvrouw-bij-politie

Georgine Acton: eerste en enige zwarte topvrouw bij de Politie
De benoeming van Georgine Acton als Commissaris van Politie in 2001 is niet alleen een mijlpaal voor haar persoonlijke carrière, maar ook voor de geschiedenis van zwarte vrouwen bij de politie. / Georgine Acton werd op 12 december 1944 geboren in district Coronie te Suriname. In Paramaribo bezoekt ze de Kweekschool, waarna zij in 1963 besluit naar Nederland te gaan voor een studie maatschappelijk werk aan de Sociale Academie 'De Horst'. Naast haar studie werkt ze bij de Raad voor de Kinderbescherming. Na haar studie in 1973 treedt ze in dienst bij de Stichting Welzijnszorg Surinamers Utrecht (SWSU), waar ze voortvarend leiding geeft aan de opvang van landgenoten die in 1974-1975 massaal naar Nederland komen in verband met de Onafhankelijkheid van Suriname. Na vijf jaar maakt ze als maatschapelijk werker de overstap naar de Jeugd-en Zedenpolitie. De burgemeester van Utrecht biedt haar in 1988 een beleidsfunctie aan, waarin ze het personeelsbeleid voor minderheden bij de gemeente op poten moet gaan zetten. Dit is bekend terrein voor haar, aangezien bij de Politie de discussie over integratie en emancipatie en het werven van allochtonen ook in volle gang is. Naast dit werk, begint zij met de studie Beleid en Bestuur aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Haar carrière raakt vanaf nu in een stroomversnelling. Van het stadhuis keert ze terug bij de Politie als afdelingshoofd Jeugd- en Zedenzorg: haar eerste 'echte' politiebaan. Het is en blijft een burgerfunctie en om praktische ervaring op te doen als politievrouw, gaat Acton in de avonduren de officierenopleiding aan de Nederlandse Politie Academie in Apeldoorn volgen. In 1992 sluit ze de opleiding af. Deze studie is voor haar gevoel een belangrijke voorwaarde om volledig gekwalificeerd te zijn als leidinggevende in die functie. Diverse leidinggevende functies in Utrecht gaat ze volgen en in 1999 wordt ze plaatsvervangend districschef in Eemland-Noord. In 2001 wordt ze bij dit bureau benoemd tot Commissaris van Politie. Dat is niet alleen een mijlpaal in haar carrière, maar ook in de geschiedenis van zwarte vrouwen bij de Politie. Zij is de enige en eerste zwarte vrouwelijke Commissaris van Politie in Nederland én Europa.In 1990 ontvangt ze de Emancipatieprijs van de gemeente Utrecht, en in 2002 wordt ze geridderd tot Officier in de Orde van Oranje Nassau. Typerend voor Acton is haar levensmotto: Aan de slag! Dit motto kreeg ze mee van haar ouders, die in haar leven een belangrijk kompas zijn geweest. Van haar ouders leerde Acton om door te zetten en aan te pakken en daar is ze trots op. Na haar scheiding zorgde ze alleen voor haar dochter en zoon. Inmiddels is Acton oma geworden.

0 comments:

Een reactie plaatsen