donderdag 25 mei 2017

Personeel Diakonessenhuis stelt ultimatum aan directie

'Particuliere ziekenhuizen als Diakonessenhuis hebben het 2 maal moeilijker dan overheidsziekenhuizen'


Bondsvoorzitter van het ziekenhuispersoneel van Diakonessenhuis, Robby Naarendorp, zegt donderdag 25 mei 2017 in het Dagblad Suriname, dat de directie een tijdsperiode tot volgende week dinsdag is gegeven om te reageren op een brief gestuurd door het bondsbestuur. Rond de 10 tot 20% salarisverhoging ontkent hij echter, omdat hij stelt dat er rekening gehouden moet worden met de financiële toestand van het ziekenhuis. Het personeel van het Diakonessenhuis zou inderdaad een verhoging wensen van het salaris. Gezien de huidige economische situatie komen de mensen niet meer uit. 

Volgens Naarendorp zou het een ander verhaal zijn als dit ziekenhuis recht had op de koopkrachtversterking toegezegd door de overheid. 'Dan zou de zaak heel anders staan. Maar, gezien het ziekenhuis een particulier ziekenhuis is, komen wij niet in aanmerking hiervoor. Wat zich momenteel afspeelt bij het Diakonessenhuis is dat reeds 2 tot 3 jaren lang geen cao is ondertekend, vanwege problemen die zich in die periode voordeden.'

Eergisteren is tijdens een ledenvergadering een ultimatum gesteld aan de directie van het ziekenhuis. Indien zaken volgende week dinsdag niet ingewilligd worden, zegt de bondsvoorzitter bang te zijn dat men over zal moeten gaan tot acties. 'Het bestuur van de bond moest in principe verslag uitbrengen, maar we konden dat niet doen. We hebben namelijk niet kunnen onderhandelen met de directie, omdat we simpelweg niet zijn uitgenodigd voor een gesprek. De bond had vorig jaar oktober een pakket ingediend, waarin staat vermeld de primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden. Besloten is dus een brief te concipiëren, dat eergisteren is verstuurd voor onderhandelingsgesprekken met de bond.'

Er hebben geen wezenlijke veranderingen plaatsgevonden rond de cao, vanwege een gebrek aan middelen.

'Anderhalf maand terug hebben we tijdens gesprekken begrepen dat, hoewel er meer diensten worden verleend, de inkomsten niet toereikend zijn omdat onder andere de overheid de ligdagtarieven niet wenst aan te passen. De kosten rond bepaalde diensten wordt bepaald door de verzekeraars, waardoor er een situatie ontstaat dat de ziekenhuizen in grote problemen verkeren. Wat erbij komt kijken, is het feit dat ziekenhuizen zoals Diakonessenhuis en Sint Vincentius Ziekenhuis particuliere instellingen zijn waardoor zij het 2 maal moeilijker hebben dan de overheidsziekenhuizen. De bond is dus wachtende op een reactie van de directie. Komt dit niet, verkeer ik in grote vrees voor volgende week dinsdag', aldus Naarendorp.

0 comments:

Een reactie plaatsen