zondag 28 mei 2017

Personeel St. Vincentius Ziekenhuis en Diakonessenhuis wil koopkrachtversterking

'We hopen de rust in deze ziekenhuizen te kunnen handhaven'


De directie van het St. Vincentius Ziekenhuis (SVZ) en van het Diakonessenhuis hebben een urgente brief geschreven aan minister Patrick Pengel van Volksgezondheid. Zij doen een dringend beroep op de regering om de koopkrachtversterking ook toe te kennen aan het personeel van deze twee particuliere ziekenhuizen. 

'We hopen dat wij spoedig een gunstig resultaat zullen vernemen van de minister en dat wij daarmee de rust in deze ziekenhuizen kunnen handhaven', zegt algemeen directeur Manodj Hindori van St. Vincentius Ziekenhuis mede namens het Diakonessenhuis vandaag, zondag 28 mei 2017, op Starnieuws.

Het ook in aanmerking komen van de koopkrachtversterking voor het personeel van het SVZ en het Diakonessenhuis is momenteel een heet hangijzer. Het personeel van de twee ziekenhuizen komt niet in aanmerking voor deze koopkrachtversterkende maatregel van de regering.

Minister Pengel heeft in een schrijven aan de overheidsziekenhuizen gevraagd om wat geduld te betrachten met de uitbetaling. Zij komen wel in aanmerking voor de koopkrachtversterking van Srd 375 van april tot en met juni en Srd 500 per maand van augustus tot en met december. Het personeel van de overheidsziekenhuizen is gelijkgesteld met de landsdienaren.

De vakbonden van de particuliere ziekenhuizen hebben inmiddels aan hun directies te kennen gegeven, dat zij ook deze koopkrachtversterking eisen, zegt Hindori. De bonden stellen, dat het personeel van deze ziekenhuizen net zo hard getroffen is door de sterk gestegen prijzen in het land.

'Om onze personeelsleden te kunnen behouden, komen wij er niet onderuit om hen ook een koopkrachtversterking toe te kennen. Maar, onze liquiditeitspositie laat het niet toe om met de huidige lage ligdagtarieven deze koopkrachtversterking op eigen kracht uit te betalen.Wij kunnen deze additionele personele kosten ook niet afwentelen op verhoogde tarieven, omdat de ziekenhuizen geen toestemming krijgen van de overheid om de tarieven aan te passen. Wij hebben dus niet het geld om de noodzakelijke koopkrachtversterking toe te kennen en zitten muurvast', aldus Hindori.

0 comments:

Een reactie plaatsen