dinsdag 16 mei 2017

Pertjajah Luhur ziet af van verstrekken maskers aan demonstranten op 20 mei

Volgens de Politiestrafwet is verstrekken van masker verboden


De voorzitter van de Pertjajah Luhur (PL), Paul Somohardjo, ziet af van het verstrekken van maskers aan demonstranten op 20 mei. Dit is volgens de Politiestrafwet verboden. De PL stelt een democratische partij te zijn, die de beginselen van de rechtsstaat hoog in haar vaandel draagt en binnen alle omstandigheden de rechtsbeginselen naleeft. 

De PL benadrukt altijd binnen wet en recht te blijven en is geen partij die moorden heeft gepleegd, in drugs handelt of criminele activiteiten uitvoert.

De PL-voorzitter deelt verder mee:

'In verband met het verstrekken van de maskers is door juristen van de Pertjajah Luhur en bevriende partijen besloten om hiervan af te zien, vanwege de Politiestrafwet van 29 november 1915 Artikel 71, waarin staat dat zulks verboden is. 

De Pertjajah Luhur eerbiedigt elke wet en had slechts gemeend om deelnemers aan de vreedzame protestmanifestatie te beschermen tegen eventuele rancuneuze handelingen. Op basis van de voornoemde Politiestrafwet zal echter worden afgezien van het verstrekken van maskers. 

De Pertjajah Luhur doet een beroep op elke deelnemer van de vreedzame volksprotestmanifestatie om toch de durf op te brengen naar de bijeenkomst te komen en zal hen zoveel mogelijk in bescherming nemen. Mocht het niet anders kunnen en mensen niet in staat zijn om wat voor reden dan ook de manifestatie niet bij te wonen, dan heeft de partij hiervoor alle begrip.'

Artikel 71

Hij, die te Paramaribo, te Nieuw-Nickerie of te Albina zich zonder vergunning te Paramaribo van de Districts-Commissaris van het Stadsdistrict en te Nieuw-Nickerie of te Albina van de Districts-Commissaris gemaskerd of verkleed op de openbare straat vertoont, wordt gestraft met een geldboete van ten hoogste honderd gulden. 

0 comments:

Een reactie plaatsen