woensdag 31 mei 2017

'Poli’s onnodig belast door run op medicijnen'

'Patiënten moeten van hot naar her om medicamenten te krijgen'

'Mensen wordt kort van tevoren verteld dat BaZo-kaarten niet langer geldig zijn na 31 mei, zo ga je niet met burgers om' 


'Patiënten moeten van hot naar her om medicamenten te krijgen. Hierdoor worden poli’s onnodig belast', aldus arts Patrick Welles gisteren in het radioprogramma ABC Actueel, zo bericht de Ware Tijd vandaag, 31 mei 2017. Hij verwees naar het financieringsprobleem van de gezondheidszorg. Naast patiënten ondervinden ook medici de nadelige effecten van de schaarste van de medicamenten. De arts benadrukte, dat poli's belast worden met werk waar medici eigenlijk niet verantwoordelijk voor zijn. 

Welles wordt vaak geconfronteerd met patiënten die terugkomen met de klacht dat ze de voorgeschreven medicijnen nergens kunnen krijgen. 'Als arts hoef ik alleen een recept voor te schrijven, maar als die medicamenten niet te verkrijgen zijn dan zijn de patiënten daar nog niet mee geholpen. Daarom helpen we hen nu ook bij het faciliteren van de medicamenten.'

Volgens Welles zeggen apothekers vaak onterecht dat bepaalde medicijnen voor een bepaalde categorie patiënten niet kan worden verstrekt. 'Ik denk dat het Staatsziekenfonds andere bedragen rekent voor de vergoeding van bepaalde medicamenten. Als apothekers een deel van de medicamenten op een andere wijze verstrekt, betalen ze die dus uit eigen zak.' Dit zou volgens de arts een reden kunnen zijn voor apothekers om tegen de patiënt te zeggen dat de medicamenten niet in voorraad zijn of dat ervoor betaald moet worden.

De arts zei te vinden, dat de autoriteiten serieus moeten kijken naar het financieringsprobleem. Hij zegt dat het doel om iedereen van gezondheidszorg te voorzien niet gehaald is. 'Dit probleem wekt heel wat irritatie op, wat niet goed is voor de gezondheidszorg.'

Ook zei hij, dat er een nadere analyse en een goed beleid nodig is voor de basiszorgverzekering. Welles beweerde, dat de overheid hier momenteel niet goed mee omgaat. 'Mensen wordt kort van tevoren verteld dat de BaZo-kaarten niet langer geldig zijn na 31 mei. Vervolgens moeten ze de geldigheid van de kaarten laten verlengen tot eind december en krijgen ze een screening waarbij de criteria onduidelijk is. Zo ga je niet met burgers om.' 

0 comments:

Een reactie plaatsen