dinsdag 9 mei 2017

President Bouterse gaat zich in eigen persoon intensiever bezighouden met problemen aanstellen granman Saamaka.

Verschillende clans van de Saamaka claimen het granamschap

Kwestie dreigt te escaleren


President Desi Bouterse zal zich de komende periode in eigen persoon intensiever bezighouden met de problemen rondom het aanstellen van een nieuwe granman van de Saamaka. Het staatshoofd zal spoedig in dialoog treden met alle hoofdkapiteins, dorpsoudsten en andere personen van deze marronstam. De minister van Regionale Ontwikkeling (RO) zal hiervoor heel binnenkort een uitnodiging sturen naar de verschillende actoren, meldt het ministerie vandaag, dinsdag 9 mei 2017, in een communiqué.

Verschillende clans van de Saamaka claimen het granamschap. Directe aanleiding voor de bemoeienis van de president met deze kwestie is een incident dat zich zondag te Asidonhopo, de residentie van het stamhoofd, heeft voorgedaan.

Naar de Ware Tijd schrijft te hebben vernomen, begaf een groep stamleden, die de aanstelling van Albert Aboikoni als granman betwist, zich naar het dorp om de granmanzetel op te eisen. Op dat moment hield Aboikoni een reguliere vergadering met kapiteins en basya's in het kantoor van de granman. Onder het uiten van bedreigingen werd geëist dat het kantoor onmiddellijk ontruimd moest worden. In de groep bevonden zich ook mannen die betrokken waren bij de ontvoering een aantal jaren geleden van de intussen overleden granman Belfon Aboikoni, nadat hij als stamhoofd was aangesteld. De groep-Amina eist sindsdien het granmanschap.

De politie werd ingeschakeld en die heeft kunnen voorkomen dat de situatie escaleerde. Geruime tijd hielden de ontevreden stamleden zich in de nabije omgeving van het kantoor op waardoor de personen in het gebouw pas in de avonduren konden vertrekken.

Door de onenigheid in de stam zijn door verschillende groepen intussen drie personen - Naze Amina, Albert Aboikoni en Frans Banai - als granman aangesteld en op ceremoniële wijze ingezworen. De regering heeft recentelijk bij monde van RO-minister Edgar Dikan aangegeven dat de officiële erkenning en beëdiging door de regering van een van deze drie personen als granman niet zal plaatsvinden zolang dit vraagstuk niet is opgelost.

De regering dringt er bij alle partijen en personen op aan het hoofd koel te houden ter voorkoming van escalatie van situatie, en haar alle ruimte te bieden een oplossing te zoeken dat voor de Saamaka-stam aanvaardbaar is, maar ook gedragen wordt door de Surinaamse samenleving.

De regering brengt verder in herinnering, dat het traditiegetrouw niet gebruikelijk is dat bij het overlijden en de begrafenis van een granman, activiteiten in het kader van opvolging van een andere granman normaal voortgang vinden.

0 comments:

Een reactie plaatsen