zaterdag 13 mei 2017

President Bouterse installeert Advocaten Tuchtcollege

Tuchtrechters benoemd bij beschikking van april 2017 door de minister van Justitie en Politie

(Bron foto: Kabinet van de President)

President Desi Bouterse heeft gisteren, vrijdag 12 mei 2017, het Advocaten Tuchtcollege geïnstalleerd onder leiding van rechter Anand Charan. Dit college kan gelijk aan de slag gaan met het in behandeling nemen van klachten van burgers tegen advocaten die zijn ingediend bij de Deken van de Surinaamse Orde van Advocaten. 

President Bouterse zei dat er veel werk verzet is sedert de nieuwe Advocatenwet van 2004 in werking is getreden, zowel door de Surinaamse Orde van Advocaten (SOVA), het Hof van Justitie als door de regering. Zo is die wet geëvalueerd en moesten er noodzakelijke wijzigingen erin worden aangebracht teneinde het Tuchtcollege van de grond te krijgen.

Door het Hof van Justitie moesten de voorzitter en de plaatsvervangende voorzitter worden aangewezen en door SOVA moesten de leden en de plaatsvervangende leden worden gekozen. Ook dit is niet over één nacht ijs gegaan. Uiteindelijk zijn de aangewezen tuchtrechters benoemd bij beschikking van april 2017 door de minister van Justitie en Politie.

Het Advocaten Tuchtcollege bestaat uit:
Mr. Anandkoemar Charan, voorzitter 
Mr. Ingrid Lachitjaran, plaatsvervangend voorzitter 
Mr. Ronny Mohammed Faroek Oemar, lid 
Mr. Shanti Sheobar gehuwd Somai, lid 
Mr. John Robert Wouter , plaatsvervangend lid 
Mr. Gaitri Badal gehuwd Ramai, plaatsvervangend lid 

Bij de installatie in het presidentieel paleis waren onder andere aanwezig First Lady Ingrid Bouterse-Waldring; vicepresident Ashwin Adhin en echtgenote, de voorzitster van De Nationale Assemblee, Jennifer Geerlings-Simons; minister Eugene van der San van Justitie en Politie; de waarnemend president van het Hof van Justitie, Iwan Rasoelbaks, de president van de Krijgsraad, Cynthia Valstein-Montnor en de procureur-generaal, Roy Badjnath Panday.

De president heeft begrepen dat er nogal wat klachten van burgers zijn ingediend bij de Deken die op behandeling wachten. 'Ik spreek de verwachting uit dat dit tuchtcollege in de beslissingen ter zake, handvatten zal aanreiken – in de eerste plaats aan de beroepsgroep zelf, dus de Surinaamse Orde van Advocaten – en anders aan de wetgever om ordening te brengen in onder andere het hanteren van tarieven voor rechtsbijstand. Naar het mij voorkomt zou het niet ingewikkeld hoeven te zijn om vaste en richttarieven over de hele linie van de beroepsgroep vast te stellen en op een betamelijke wijze te hanteren', zei Bouterse.

De regering is bekend met de problematiek rond de tarieven voor kosteloze rechtsbijstand als onderdeel van Staatszorg voor minder bedeelden die ondersteuning nodig hebben om hun rechtsaanspraken geldend te maken. Aan de belanghebbende actoren wordt gevraagd om een platform te creëren om deze problematiek bespreekbaar te maken teneinde werkbare voorstellen en voorwaarden te presenteren aan de regering.

De deken en het bestuur van de SOVA hebben volgens de president de dankbare taak volgens de Advocatenwet om een goed kader te creëren, waarbinnen advocaten in dit vrije beroep hun diensten op een deskundige en integere wijze kunnen verlenen aan de burgers. Dit kader zal tevens bijdragen dat tuchtklachten gereduceerd kunnen worden tot hanteerbare proporties.

Met de benoeming, beëdiging en de installatie van het Advocaten Tuchtcollege, welke in samenspraak is geschied tussen de regering, het Hof van justitie en de Surinaamse Orde van Advocaten, vult deze bijzondere wijze van rechtspleging een reeds jarenlange bestaande lacune op in het belang van de beroepsgroepen en in het bijzonder de samenleving.

0 comments:

Een reactie plaatsen