woensdag 24 mei 2017

Ramautarsing, voorzitter VES: 'SZF dient inzage te geven in financiële stromen'

'SZF moet bekendmaken wat de problemen zijn die Basiszorgverzekering in de weg staan'

'Iedereen tast in het duister, want er worden geen cijfers gepubliceerd'


'Het is van nationaal belang, dat het Staatsziekenfonds (SZF) bekendmaakt welke de problemen zijn die de Basiszorgverzekering in de weg staan. De bevolking maakt zich zorgen over de voortgang van deze voorziening. Gevreesd wordt dat de overheid niet in staat is die uit te voeren, gebrek aan geld zou het probleem zijn. Iedereen tast in het duister, want er worden geen cijfers gepubliceerd. De samenleving heeft het recht om te weten of er problemen zijn met de continuïteit van de Basiszorg. Het SZF dient inzage te geven in de financiële stromen. Het is een overheidsinstantie, het moet transparant zijn en de cijfers dienen openbaar te zijn', aldus voorzitter Winston Ramautarsing van de Vereniging van Economisten in Suriname vandaag, woensdag 24 mei 2017, in het Dagblad Suriname. 

Volgens de econoom is onvoldoende administratief en/of organisatorisch vermogen niet het ware probleem bij het invoeren van de tienduizenden basiszorgverzekerden, die zijn overgeheveld naar het fonds. Er waren aanloopproblemen, er zijn lange rijen bij Sociale Zaken en SZF, die zoetjes aan worden weggewerkt.

Het probleem ligt in het hanteren van standaardtarieven in Srd, die werden vastgesteld voordat de economische crisis toesloeg. Het probleem is dat de regering de verouderde tarieven handhaaft.

'Het SZF was er voor de ambtenaren, omdat de overheid geen geld heeft, werden de on- en minvermogenden ondergebracht bij het SZF. Bedrijven gaan failliet of ontslaan werknemers, de toenemende werklozen kloppen aan bij het SZF en Sociale Zaken om aan een basiszorgverzekering te komen en zo dikt het bestand van het SZF aan', aldus oud-SZF-directeur Stephen Comvalius, die zonder een grondige herstructurering van de ministeries van Sociale Zaken, Volksgezondheid en het SFZ geen rooskleurige toekomst ziet voor de Basiszorgwet.

Er zijn ongeveer 6.000 mensen werkzaam in de gezondheidszorg en er zijn belanghebbende partijen bij betrokken, waaronder ziekenhuizen, apotheken, en beroepsverenigingen. Comvalius heeft naar aanleiding van de crisis in de gezondheidszorg aangehaald dat de Wet Basiszorgverzekering is doorgedrukt zonder rekening te houden met de bestaande instituten. Dat wreekt zich nu. De impact van de financieel-economische crisis op de zorg is door de wet verergerd, de instituten zijn in problemen gekomen.

0 comments:

Een reactie plaatsen