zaterdag 27 mei 2017

Regering: Individuen verspreiden bewust valse informatie

Surinaamse regering informeert bevolking met gekleurde onjuiste informatie

Verklaring regering duidt op een vorm van vrees voor oppositionele krachten


De regering keurt het af dat individuen zich wenden tot regionale en internationale organisaties om enge belangen te dienen die tegenstrijdig zijn aan het algemeen belang. Er wordt bewust valse informatie verspreid, welke op subjectieve gronden gebaseerd en verre bezijden de waarheid zijn. Dit beweert de regering vandaag, zaterdag 27 mei 2017, in een verklaring, ondertekend door Clifton Limburg, directeur van het Nationaal Informatie Instituut (NII).

Niet wordt aangegeven om welke personen het gaat, schrijft Starnieuws, maar het moge voor iedereen helder zijn, dat de regering in ieder geval wijst in de richting van activiste Maisha Neus die afgelopen week in Nederland heeft gesproken met Amnesty International en ook wil gaan praten met de Organisatie van Amerikaanse Staten, OAS.

Ze heeft daar aan de hand van niet te weerleggen feiten en omstandigheden over de actuele situatie in Suriname gesproken: de regering tracht oppositionele krachten te onderdrukken door de inzet van Mobiele Eenheid en een overmacht aan agenten en door het opleggen van demonstratiebeperkingen. In het geval van activiste Maisha Neus is dan ook geen sprake van de door de regering gesuggereerde valse informatie.

De verklaring: 

'Politieke en economische ontwikkelingen binnen onze regio zijn gedurende de laatste tijd sterk onder de aandacht gebracht van het publiek. Binnen Regionale en Internationale Organisaties zoals UNASUR, CARICOM, CELAC, OAS en de VN zijn intensieve discussies gaande over het doel en de werkwijze van deze instituten, die zich in het bijzonder bezig moeten houden met het waarborgen van de internationale vrede en veiligheid, de beleving van democratische normen en waarden, het internationaal recht. 

Tevens wordt bijzondere aandacht besteed aan de bescherming en verdediging van de soevereiniteit en territoriale integriteit van staten alsmede de toepassing en bescherming van wet, recht en duurzame ontwikkeling. De leiders van deze instituten houden zich bezig met politieke ontwikkelingen in de wereld en hebben de taak en dragen de verantwoordelijkheid te bemiddelen bij gerezen geschillen. Hierbij is van belang het vinden van een voor alle partijen aanvaardbare oplossing.

In dit verband is het essentieel, dat er sprake dient te zijn van begeleiding van de relaties binnen en tussen staten door het stimuleren van het proces van dialoog, gestoeld op de erkenning van de fundamentele principes van niet inmenging in de binnenlandse aangelegenheden van de lidstaten en het afwijzen van elke vorm van interventie zoals vastgelegd in de verschillende Handvesten van de diverse organisaties. 

De enige uitzondering hierop is hetgeen vermeld staat in hoofdstuk 7 van het Handvest van de Verenigde Naties (VN), indien er sprake is van een bedreiging van de internationale rechtsorde en veiligheid. 

Het is dan ook af te keuren als individuen menen zich te moeten wenden tot deze instituten met het doel te bewerkstelligen dat er enige vorm van beoordeling of veroordeling kan worden verkregen, op basis van het opzettelijk verspreiden van verkeerde informatie, welke op subjectieve gronden gebaseerd en verre bezijdens de waarheid zijn. 

In geen geval mogen de destructieve doelen die deze individuen hebben worden getolereerd, aangezien zij slechts gericht zijn op het isoleren en destabiliseren van landen en/of regeringen die op democratische wijze gekozen zijn. 

Recent wordt Suriname ook geconfronteerd met dergelijke pogingen die enge belangen dienen en tegenstrijdig zijn aan het algemeen belang. De Regering roept wederom op tot waakzaamheid en zal overal waar zulks zich voordoet, de juiste informatie doen verschaffen en eventueel corrigerend optreden.'

(Red. De Surinaamse Krant/Starnieuws)

0 comments:

Een reactie plaatsen