vrijdag 26 mei 2017

SBB neemt illegaal vervoerd hout in beslag te Klaaskreek in district Brokopondo

Stichting heeft Task Force nieuw leven ingeblazen om misstanden in bosbouwsector aan te pakken


De Stichting voor Bosbeheer en Bostoezicht Suriname (SBB) heeft woensdag een truck met rondhout en drie trucks met gezaagd hout te Klaaskreek in het district Brokopondo in beslag genomen, omdat de vervoerders van het hout niet de juiste documenten voor transport van hout beschikten konden overleggen. Dit meldt het Dagblad Suriname vandaag, vrijdag 26 mei 2017.

Het in beslag genomen hout, dat een geschatte marktwaarde heeft van Srd 85.500, zal te zijner tijd worden overgedragen aan de procureur-generaal. De transporteurs zullen op hun beurt een boete moeten betalen. Al deze gelden zullen in de staatskas gestort worden.

SBB heeft, afgezien van de geringe financiële en materiële middelen, ervoor gekozen om haar Task Force nieuw leven in te blazen. Deze Task Force bestaat uit negen man en heeft als taak om alle misstanden binnen de bosbouwsector te identificeren en om deze aan te pakken. Met deze ontwikkeling wil de SBB haar controle taak met betrekking tot Wet Bosbeheer krachtiger aanpakken.

De SBB staat nog altijd achter haar rol als beheerder en toezichthouder van de Surinaamse bossen en heeft als doel om duurzaam bosbeheer te bevorderen. Dit doet zij om op domeingrond in het algemeen en van voor houtproductie bestemde bossen in het bijzonder de richtlijnen in de Wet Bosbeheer en andere relevante wetten en regelgeving toe te passen.

Mede namens de inzet van de SBB en de relevante stakeholders binnen de sector kan gesteld worden, dat Suriname nog steeds het groenste land ter wereld is met een totale bosbedekking van 93% en helpt de SBB nog steeds bij het bewerkstelligen van duurzame houtkap.

0 comments:

Een reactie plaatsen