dinsdag 23 mei 2017

Sham Binda: 'Opkomst protestmanifestatie oppositie 20 mei teleurstellend'

'Eis van beleidsombuiging in schril contrast met commentaar politieke leiders op desastreus beleid'

'Het geloof in de traditionele politiekvoering is bij grote delen van het kiezersvolk verdwenen'


De volksdemonstratie van zaterdag gehouden in Grun Djari van de gezamenlijke oppositionele politieke partijen, heeft niet het gewenste resultaat opgeleverd. 'Met zoveel politieke partijen vind ik dat de opkomst teleurstellend was. Ik schat dat er ongeveer 5.000 tot 7.000 personen aanwezig waren. Het erf was wel bomvol, maar men is niet erin geslaagd om de straat van Grun Djari, van hoek tot hoek, vol te krijgen. Het doel is dus niet gehaald', zegt Sham Binda, voorzitter van de Associatie van Kleine en Middelgrote Ondernemingen in Suriname (AKMOS) maandag 22 mei 2017 in het Dagblad Suriname. 

Binda merkt op. dat de eis van beleidsombuiging niet tot uiting is gekomen tijdens de toespraken van de politieke leiders.

'De eis van beleidsombuiging was in schril contrast met het commentaar van de politieke leiders over het desastreus beleid, welke tot nog toe gevoerd is, waarbij er duidelijk is aangehaald dat de regering het niet meer aankan. Daarbij werd zelfs geadviseerd dat de president het mandaat terug moet geven aan het volk.'

Daarnaast vindt Binda, dat er geen ultimatum is gesteld en ook niets is aangekaart over een eventuele vervolgprotestactie om de beleidsombuiging gestalte te geven. 'Het leek meer op een massameeting waarbij de politieke partijen een onderlinge krachtmeting waren aangegaan.' 

Het was frappant dat juist de aanhang van de NPS niet groot was in hun eigen partijcentrum Grun Djari. 'De opkomst van NPS en ABOP was eveneens teleurstellend, terwijl die van VHP dominant was. Dit zal ook een weerslag hebben op hun onderlinge toekomstige samenwerking.'

Binda is van oordeel, dat het nu duidelijk is dat er interne vernieuwingen dienen plaats te vinden binnen de politieke partijen. 'Ook de coalitieleden moeten kritischer hun stem laten horen en hun hart aan hun verstand verbinden, aangezien zij ook inzien dat het zo niet verder kan.' Naar zeggen van Binda verliest het volk steeds meer het geloof in de capaciteit van de bestaande politieke partijen. 'Het geloof in de traditionele politiekvoering is bij grote delen van het kiezersvolk verdwenen.'

Daarom vindt Binda dat de tijd voor een radicale omvorming binnen de politiek is aangebroken. 'Men zal richting vernieuwing moeten opgaan door middel van nieuwe gezichten, scherpe/haalbare ideologieën en rationele beleidsplannen, welke in het spectrum van de wereldpolitiek passen. Er zullen veel meer managers en welbespraakte mensen op de voorgrond moeten treden die het beleid vorm moeten geven.' Daarbij is van belang dat de samenleving de etnische en religieuze sentimenten niet als grondslag hanteert bij het kiezen van een politieke kleur. 'Hiervan moeten wij afstappen.'

Met nieuwe gezichten bedoelt Binda echter niet dat de complexe zaken in handen van de jeugd gelegd moeten worden. 'Het propageren van jonge mensen in de politiek geeft namelijk geen enkele garantie van verbetering. Kijk maar naar de militaire coup van 1980, welke gepleegd was door voornamelijk jonge kerels tussen de 25 en 35 jaar. Ook zij hebben er niets van gemaakt. De focus moet meer gelegd worden op het vernieuwd denken en een schoonmaak van de grote chaos in het land.'

0 comments:

Een reactie plaatsen