dinsdag 9 mei 2017

'Sterke vermoedens en indicaties' dat gefraudeerd is door studenten in examenklassen

Onderzoek moet nog schuldigen en scholen waar gefraudeerd is aanwijzen


Te midden van de School Onderzoek (SO)-rondes die gaande zijn op de middelbare scholen, zijn er 'sterke vermoedens en indicaties', dat er gefraudeerd is door studenten in de examenklassen met de tussentijdse meetmomenten. 'Het SO-werk voor economie 1 is mogelijk uitgelekt. Er is een mogelijkheid dat meerdere scholen betrokken zijn', bevestigt Sherida Zaalman-Bergraaf, hoofd van de afdeling Inspectie Voortgezet Onderwijs op Senioren Niveau (VOS),dinsdag 9 mei 2017, in de Ware Tijd.

Dat er gefraudeerd is, lijkt vrijwel zeker te zijn. Het onderzoek moet nog schuldigen en de scholen waar er is geknoeid, aanwijzen. Ze wil voorlopig niet in details treden.

De Ware Tijd schrijft uit betrouwbare bronnen te hebben vernomen, dat de fraude toevallig aan het licht is gekomen nadat er fouten waren in het correctiemodel van het bewuste SO. Deze zijn achteraf gecorrigeerd, maar het blijkt dat een aantal studenten met het foutieve correctiemodel hebben gewerkt.

'Het onderzoek ligt in handen van Inspectie VOS-scholen. Als wij helemaal klaar zijn zullen de bevindingen gerapporteerd worden aan de directeur van het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur. Daarna zal er een besluit worden genomen over welke maatregelen er getroffen zullen worden.'

Op diverse middelbare scholen zijn de studenten erop voorbereid dat zij mogelijk het SO opnieuw zullen moeten maken. Vooral voor de onschuldigen komt dit vervelend over daar er nu reeds achterstanden zijn vanwege de aanhoudende stakingen van de onderwijsbonden.

0 comments:

Een reactie plaatsen