vrijdag 26 mei 2017

Surinaams VN-vertegenwoordiger MacDonald weerspreekt beweringen van Peru

'VN-ambassadeurs hebben protocollair geen bevoegdheid om presidenten en ex-staatshoofden uit te nodigen'


Ambassadeur Henry MacDonald bij de Verenigde Naties spreekt beweringen van Peru als zou Suriname de gezochte Peruaanse ex-president, Alejandro Toledo, hebben uitgenodigd voor een conferentie bij de VN, met klem tegen. Ook heeft Toledo geen enkele presentatie gehouden tijdens het evenement dinsdag in het VN-hoofdkwartier in New York, waarbij vertegenwoordigers van de publieke- en private sector zich hebben gebogen over partnerschappen ter realisatie van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen. De conferentie die door ruim 600 personen is bijgewoond werd door Suriname georganiseerd. Dit meldt de Ware Tijd vandaag, vrijdag 26 mei 2017.

Peru had een protestbrief over deze kwestie naar de Surinaamse vertegenwoordiging bij de VN gestuurd. De diplomatieke vertegenwoordiging heeft daarop per brief gereageerd.

'De ex-president van Peru is door niemand van onze missie uitgenodigd voor het evenement dat door Suriname was georganiseerd. We hebben reeds schriftelijk gereageerd naar de vertegenwoordiging van Peru', zegt ambassadeur MacDonald in een reactie.

De diplomaat legt verder uit, dat de Surinaamse vertegenwoordiging Toledo ook niet kon uitnodigen, omdat ambassadeurs protocollair niet de bevoegdheid hebben om presidenten en ex-staatshoofden uit te nodigen.

Toledo is in zijn land aangeklaagd wegens het aannemen van steekpenningen van het Braziliaanse bouwconcern Odebrecht voor het uitvoeren van infrastructurele werken in zijn land. Lima heeft tegen hem een internationaal arrestatiebevel uitgevaardigd.


De conferentie vond plaats met instemming en goedkeuring van de Verenigde Naties. De president van de Algemene Vergadering van de VN voerde als eerste het woord en ook een vertegenwoordiger van de UNDP, het ontwikkelingsorgaan van de VN hield een toespraak.

De ambassadeur stelt, dat toen de lijst met potentiële sprekers werd samengesteld, de achtergrond van alle personen werd nagetrokken. 'Toen ik ontdekte dat de ex-president was aangeklaagd door Peru heb ik zijn naam van de voorlopige agenda geschrapt en besloten hem geen deel te laten zijn van het evenement', aldus de diplomaat. Er is daags voor het evenement zelfs een gewijzigde agenda gestuurd naar de deelnemers waarop Toledo niet voorkomt. 'Daarom heeft hij niet deelgenomen aan het evenement. In feite heb ik het initiatief genomen om hem er buiten te houden, omdat Suriname de conferentie had georganiseerd, ofschoon ik formeel niet in kennis was gesteld van de aanklacht', vervolgt MacDonald.

0 comments:

Een reactie plaatsen