zaterdag 6 mei 2017

Suriname blijft in internationaal verband president Maduro van Venezuela steunen

BuZa-minister Pollack-Beighle roept op tot dialoog in Venezuela


Minister van Buitenlandse Zaken (BuZa) Yildiz Pollack-Beighle heeft tijdens de ministeriële vergadering van de regionale organisatie CELAC (Community of Latin American and Caribbean States) opgeroepen tot dialoog omtrent de huidige politie situatie in Venezuela. De buitengewone vergadering kwam op verzoek van Venezuela en werd gehouden in San Salvador, El Salvador. Vijfentwintig van de vijfendertig lidlanden waren aanwezig tijdens de bijeenkomst, die werd geleid door de Salvadoraanse minister van Buitenlandse Zaken, Hugo Martinez, zo meldt BuZa vrijdag 5 mei 2017 in een persbericht. 

Het enige agendapunt was 'Bespreking van de dreiging tegen de Constitutionele Democratische Orde van de Bolivariaanse Republiek Venezuela'.

In zijn openingstoespraak deed de president van El Salvador, Salvador Sanches Cerén, een oproep aan alle deelnemers om met de discussie een opening te vinden die de beste weg voor dialoog voor alle Venezolanen zou kunnen effenen. In het betoog werd ook aangegeven dat partijen het niet over alles eens hoeven te zijn, maar dat dialoog het beste pad is tot verzoening. Volgens hem ligt de ware oplossing in handen van het Venezolaanse volk en dat de lidstaten van CELAC hiertoe een bijdrage kunnen leveren.

De minister van Buitenlandse Zaken van Venezuela, Delcy Rodrigues, heeft aan de hand van fotomateriaal een exposé gegeven van de heersende situatie in haar land. Volgens de bewindsvrouwe is de ontstane situatie in Venezuela een van buitenaf geïnstigeerde aanval, onder aanvoering van een groep landen, op de regering van het land. De bedoeling is volgens Rodrigues rellen te veroorzaken, die een interventie zouden kunnen rechtvaardigen. Zij beschuldigde daarbij de oppositionele groeperingen van het aanwakkeren van geweld, teneinde een reactie uit te lokken van de orde-handhavende gewapende machten.

Minister Beighle benadrukte in haar toespraak de grondbeginselen van CELAC, waaronder respect voor de soevereiniteit van staten, niet inmenging in de binnenlandse aangelegenheden, solidariteit, respect voor mensenrechten en het recht van een land om de eigen ontwikkelingskoers te bepalen. Zij stelde verder dat het pad van dialoog om uit de impasse te geraken niet verlaten mag worden. Ze merkte verder op dat inspiratie geput moet worden uit de voorbeelden van langlopende conflicten in de regio, die uiteindelijk via het proces van dialoog zijn beëindigd.

'Er zullen ongetwijfeld set-backs zijn, maar we moeten echter nimmer het geloof verliezen in het mechanisme van dialoog om onze geschillen op een vreedzame wijze te beslechten', aldus Beighle.

De lidstaten werden ook opgeroepen om zich te hercommitteren tot grotere toenadering tot elkaar en de noodzaak tot het vormen van een verenigd front tegen alle uitdagingen die 'wij op ons pad zullen tegenkomen in het belang van de huidige en toekomstige generaties'. 

0 comments:

Een reactie plaatsen